جدیدترین مطالب

جستجو مطالب

علیرضا زارع

علیرضا زارع

کارکردها : درونگرا - حسی - فکری - ملاحظه کننده

عنوان : صنعتگر

توصیف : با امکانات موجود بهترین کار را انجام می دهم.

دسته بندی : خالقین، تجربه گرایان، هیجان طلب ها

 

صفات کلیدی

 • سازگار
 • انعطاف پذیر
 • بردبار
 • صبور
 • صریح
 • عملگرا
 • کنجکاو
 • منطقی
 • مستقل
 • فعال
 • ماجراجو
 • حلال مشکلات
 • متکی به خود
 • تحلیلگر
 • فنی
 • بی احساس
 • ثابت قدم
 • سخت گیر
 • واقع بین
 • هدایتگر
 • شجاع
 • نترس
 • مثبت نگر
 • چابک
 • ماهر
 • هدفمند
 • نتیجه گرا
 • ورزشکار

 

ویژگیهای شخصیتی

صنعتگران هنرمند رك، صریح، صادق و اهل عمل هستند. آنها عمل را به گفتگو ترجیح می دهند. دارای توانایی مكانیكی بسیار خوبی هستند و معمولاً در به کار بردن ابزارها و کارکردن با دستهایشان از تبحر فراوان برخوردارند.

از آنجایی که این تیپ شخصیتی منطقی و تحلیلگر است، به موضوعات غیر شخصی بهای بیشتری می دهد. آنها امور مختلف را به خوبی تحلیل می كنند و معمولا برداشتهای شخصی خود را در آن وارد نمی كنند. تصمیمات منطقی می گیرند و مسائل را به خوبی توضیح می دهند. انعطاف پذیر بوده و با شرایط مختلف می توانند خود را سازگار كنند.

صنعتگران هنرمند افرادی ساکت و کنجکاو هستند که عقب می ایستند و تماشا می کنند، ولی زمانی که مشکلی پدیدار شود به سرعت وارد عمل می شوند تا راه حلهایی کاربردی بیابند. آنها به حقایق احترام فراوان می گذارند، آنچه عینی بوده و واقعیت دارد را می پذیرند و تنها در معرض واقعیتهای کاملاً مسلم متقاعد می گردند.

این اشخاص برای همه اسرارآمیز هستند. غالبا ساکت و آرام به نظر می رسند و ممکن است به همین دلیل سرد ارزیابی گردند. آنها تنها در معرض دوستان خوب و نزدیک خود از این حالت بیرون می آیند و بسیار پرشور و شاد می شوند.

صنعتگران هنرمند افرادی مستقل هستند و بر اساس انتظارات دیگران رفتار نکرده، بلکه با توجه به انگیزه های خود عمل می کنند. و به همین دلیل می توانند خود را با چالشهای زندگی فردی تطبیق دهند. این تیپ شخصیتی از ورزش و محیطهای بیرون از خانه لذت می برد و علاقمند به فعالیتهای ورزشی و اجتماعی است. صنعتگران هنرمند اشخاصی عملگرا بوده که دست به ریسک می زنند و از اینکه به استقبال چالش ها می روند به خود می بالند.

^   

 

نقاط ضعف شخصیتی

از آن جهت که صنعتگران هنرمند قضاوتهای شخصی می کنند، حتی مهمترین مباحث را نزد خود نگه می دارند و در نتیجه اشخاصی که در زندگی آنها حضور دارند، نمی دانند که در ذهن آنان چه می گذرد. برای این اشخاص در میان گذاشتن احساسات، واکنشها و نگرانی ها با دیگران، کار دشواری است، زیرا در نظر آنها انجام این کار ضرورتی ندارد. آنان باید به این حقیقت توجه داشته باشند که دیگران هم می خواهند در جریان امور باشند و بدانند که در زندگیشان چه می گذرد.

صنعتگران هنرمند به قدری واقع بین هستند که می توانند در هر زمینه ای تلاشهای خود را به حداقل برسانند. این اشخاص به سبب میلی که به آزاد بودن دارند، بیش از حد لازم چیزی را تدارک نمی بینند. این اقدام ممکن است سبب شود که آنها از گوشه های کار بزنند. از این رو داشتن یک برنامه دقیق با تمام جزئیاتش می تواند به آنان کمک کند تا از این بی تفاوتی ظاهری فاصله بگیرند.

^   

روابط با دیگران

 • نیاز چندانی به صحبت کردن و اجتماعی شدن ندارند. بیشتر ترجیح می دهند با عمل خود و نه صحبت، ارتباط برقرار سازند.
 • عشق خود را به طور عملی نشان می دهند. آنان با کمک کردن، لطف کردن و حل کردن مسائل دیگران توجه خود را به آنها نشان می دهند.
 • در برابر الزامات، وظایف یا قول و قرارها مقاومت نشان می دهند.
 • دوست دارند با اشخاصی صرف وقت کنند که با علایق آنها سهیم باشند و یا به آنان آزادی عمل بدهند که مطابق خواسته های خود عمل کنند.
 • اغلب تنها هستند، اما با اشخاصی که برای آنها مهم اند، بسیار صمیمی و وفادارند.
 • می توانند غیر قابل پیش بینی باشند.
 • ممکن است در زمینه مهارتهای میان فردی با دشواری هایی روبرو باشند.
 • می توانند انتقاد کننده به نظر برسند، زیرا به منطق و واقعیت ها توجه خاص دارند.

 

در محل کار

 • به واقعیت های ملموس واقع در پیرامون خود بها می دهند.
 • به زمان توجه دارند. روی چیزهای غیر ضروری وقت صرف نمی کنند.
 • ابهام را دوست ندارند. حوصله گوش دادن به جزئیات غیر ضروری را ندارند.
 • دوست دارند مسائل را به شکلی منظم و بر اساس نظم و ترتیب حل و فصل نمایند.
 • تمایل دارند از کناره رویه و مقررات عبور کنند و به نتیجه برسند.
 • به اعتقاد آنان مقامات و سلسله مراتب در سازمانهای کاری ضرورتی ندارند و در برابر آنها به شدت مقاوم هستند.
 • از سرپرستی کردن و سرپرستی شدن دل خوشی ندارند.
 • ترجیح می دهند به تنهایی کار کنند، مگر این که کسی باشد که توانمندی اش به مراتب از آنها بیشتر باشد تا تمایل به همکاری با او نشان دهند.
 • ترجیح می دهند در بحران آرام باشند.
 • می توانند با ابزار به راحتی کار کنند.
 • در زمینه های مورد علاقه به جزئیات بها می دهند. می توانند به سرعت از داده های آماری به طور منطقی سود جویند.
 • اگر کارشان با چالش پیوسته روبرو نباشد، از آن مکدر می شوند.   

 

نقاط قوت كاری

 • قدرت مشاهده فراوان و حافظه بسیار قوی
 • توانایی حفظ آرامش در شرایط بحرانی
 • توانایی کار بهتر با وظایف تعریف شده و محصولات ملموس
 • توانایی زیاد در کار با دست
 • توانایی کار به تنهایی یا در کنار افراد مورد احترامشان
 • توانایی نظم دهی به داده های اطلاعاتی
 • انعطاف پذیری خوب
 • توجه به واقعیات و داشتن عقل و منطق در کارها
 • توانایی استفاده درست از امکانات موجود
 • ریسک پذیری

 

نقاط ضعف كاری

 • نداشتن دید بلند مدت و عدم تشخیص فرصتها
 • دشواری در تصمیم گیری صحیح در برخی موارد
 • عدم علاقه به مقررات و قوانین شدید
 • بی حوصله شدن سریع
 • بی علاقگی در سازمان دهی و آمادگی قبلی در کارها
 • عدم علاقه به نظریه های پیچیده و انتزاعی
 • عدم توجه به احساسات دیگران
 • علاقمند به ارتباطات كلامی
 • دشواری در انجام كارها در موعد مقرر

 

رضایت شغلی

برای یک صنعتگر هنرمند رضایت شغلی یعنی:

بتواند منابعی را شناسایی کرده و به کاراترین شکل ممکن از آنها بهره برداری نماید.

مهارتهایی را بیاموزد که بتواند در آنها به استادی رسد و از آنها استفاده نماید.

این امکان را داشته باشد که از علم و آگاهی فنی که از جهان خارج به دست آورده است، استفاده کرده و با آن مشکلات دیگران را برطرف نماید.

کار روشن و واضح باشد و او بتواند با محصولات واقعی و حقیقی در تماس باشد.

کار تفریحی و پویا باشد و فرصت آن را داشته باشد که از محیط بسته کار خارج شده و قدمی در دل طبیعت بگذارد.

در محیطی که عاری از مقررات زیاد و دست و پاگیر باشد، کار کند.

به طور مستقل کار کند و در کارش نیاز به سرپرستی و نظارت دیگران نباشد.

فرصت کافی داشته باشد که به علایق و سرگرمی هایش برسد.

کاری را انجام دهد که به او شادی و لذت دهد و پیوسته چالش داشته باشد.

کار تکراری و روزمره و با مقررات زیاد نباشد.  

 

مشاغل مناسب

مشاغل گروه تکنولوژی :

صنعتگران هنرمند اغلب به رشته های فنی علاقه مندند، زیرا برای آنها مهم است که اشیاء چگونه و چرا کار می کنند. این اشخاص در رشته های مکانیکی خوب پیشرفت دارند. زیرا قدرت مشاهده خوبی دارند و به جزئیات و واقعیتها هم توجه دارند. صنعتگران هنرمند از اینکه با دستهای خود کار کنند، لذت می برند و وقتی با واقعیتها برخورد داشته باشند، از تحلیلهای منطقی به خوبی استفاده می نمایند.

 • مهندس برق
 • مهندس مکانیک
 • مهندس کامپیوتر
 • برنامه نویس
 • تحلیلگر و طراح نرم افزار
 • متخصص شبکه
 • مهندس ایمنی
 • زمین شناس

مشاغل گروه خدمات بهداشتی :

زمینه مراقبت های بهداشتی و سلامتی بخصوص مورد توجه صنعتگران هنرمندست، زیرا این اشخاص به ماهیت فنی امور توجه دارند.

 • تکنسین اتاق عمل
 • تکنسین رادیولوژی
 • پزشک اورژانس
 • دستیار داندانپزشک
 • فیزیولوژیست ورزشی

مشاغل گروه تجارت و امور مالی :

صنعتگران هنرمند با اعداد رابطه خوبی دارند و می توانند از مشاغل مالی و تجارتی لذت ببرند. محیط کار برای این اشخاص بسیار مهم است و صنعتگران هنرمند دوست دارند که به طور مستقل کار کنند.

 • مهندس مکانیک
 • مهندس کشاورزی
 • کارشناس بیمه
 • اقتصاددان
 • رئیس بانک

مشاغل گروه تجارت و صنایع دستی :

صنعتگران هنرمند کارهای دستی را دوست دارند. آنان مشاغل حقیقی و منسجم را ترجیح می دهند از جمله رشته های مورد علاقه این تیپ شخصیتی مربی ورزش است.

 • مربی ورزش
 • مسؤول تعمیر کامپیوتر
 • مکانیک هواپیما
 • افسر ارتش
 • کشاورز
 • نجار
 • جنگلبان
 • فیلمبردار
 • ناخدای کشتی
 • مهندس راه آهن
 • خلبان
 • مدرس پرواز
 • مهندس پرواز
 • مسؤول مراقبت از پرواز
 • بازرس جنایی
 • مامور بیمه
 • جواهر ساز
 • اسلحه ساز

مشاغل گروه خدمات :

 • پلیس
 • کارآگاه
 • افسر ارتش
 • پلیس مخفی
 • متخصص جنایی
 • آتش نشان
 • نقشه بردار
 • عکاس
 • خلبان

 

اوقات فراغت

صنعتگران هنرمند از فعالیتهای خطرناک و پراضطراب مانند مسابقات اسب دوانی، پاراگلایدینگ، صخره پیمایی، اسکی یا موج سواری لذت می برند. بسیاری از آنها از راهکارهای رقابت آمیز استقبال می نمایند. دوست ندارند که تکدر خاطر پیدا کنند و کسل شوند. آنان نقاطی را که دوست نداشته باشند، به حال خود رها می کنند، اما نقاطی را که دوست دارند، به شدت مرتب و منظم می کنند.

پیشنهادات

تنها به نتایج فردی فکر نکنید، به هدفهای بلندمدت تر هم بها دهید.

به این توجه کنید که نقطه نظرهای دیگران می تواند امکاناتی فراهم آورد که تا کنون به آن فکر نکرده بودید.

به این فکر کنید که هر کس کاری را به شکلی انجام می دهد و راههای ساختار دادن به زندگی بسیار متعدد و متنوع است. به فراسوی اندیشه سیاه و سفید دیدن بروید.

قبل از این که اختلاف نظرهای خود را با دیگران مطرح کنید به وجود توافقاتی که با آنها دارید، اشاره نمایید.

به نکات خوب دیگران اشاره کنید. تنها در مقام اصلاح دیگران نباشید و در صورت امکان از آنها تحسین و تقدیر کنید.

گهگاه حرفهای محبت آمیز بزنید. بگذارید دیگران بدانند که آنها هم برای شما مهم هستند.

برای روابط مهم خود وقت کافی در نظر بگیرید.

بیاموزید که احساسات خود را با دیگران در میان بگذارید. در برقراری ارتباط گشوده تر باشید. نظرات خود را به لحن آشکارتری مطرح سازید.

به جنبه های قوت خود یعنی منطقی بودن، خود به خودی داشتن، عملگرا بودن، مستقل بودن، ماجراجو بودن، عینی بودن، واقع بین بودن و پر انرژی بودن توجه داشته باشید و قدر آنها را بدانید.

رمز موفقیت یك صنعتگر هنرمند برقراری ارتباط، توجه به احساسات دیگران و پایبندی به تعهدات است.

کارکردها : درونگرا - حسی - فکری - داوری کننده

عنوان : بازپرس

توصیف : عجله نکنید، ولی درست انجام دهید.

دسته بندی : محافظین، امنیت طلب ها، سنت گرایان

 

صفات کلیدی

 • وظیفه شناس
 • مسؤولیت پذیر
 • خوش قول
 • وقت شناس
 • ساکت
 • آرام
 • کم حرف
 • جدی
 • عملگرا
 • واقع بین
 • حقیقت گرا
 • تمرکز خوب
 • حواس جمع
 • وفادار
 • قابل اعتماد
 • سختکوش
 • کامل
 • قاطع
 • مصمم
 • کارآمد
 • با کفایت
 • سنتى
 • شوخ طبع
 • با ثبات
 • منظم
 • ساخت یافته
 • متعهد
 • قانون مدار
 • پیرو قانون
 • محتاط
 • دقیق
 • نکته بین
 • تمایل به داشتن حریم خصوصی
 • درستکار
 • با صداقت
 • بدون انعطاف
 • تجربه گرا
 • منطقی

 

ویژگیهای شخصیتی

بازپرس ها افرادی به شدت با ثبات، متعهد، مسؤول و قابل اعتماد هستند و به تعهدات خود پایبند باقی می مانند. حرفشان در حکم یک قسم است. بازپرس ها کم حرف هستند، بیشتر در خودشان هستند.

این اشخاص عملگرا و واقع بین بوده و به واقعیتها و حقایق بهای زیاد می دهند. بسیار وقت شناس، دقیق و منظم هستند و از قدرت تمرکز فراوانی بهره مندند. می توانند به خوبی تمرکز کنند و پرت کردن حواس آنها دشوار است. همه کارهایشان را با نظم و ترتیب خاص انجام می دهند. در اقداماتشان سازمان یافته و منظم هستند. آنها در انجام امور نظم و دقت زیادی داشته و بر مبنای اصول خود عمل می كنند. به مرتب و منظم کردن و سازماندهی همه چیز اعم از کارشان، خانه شان و زندگیشان علاقمندند. بر انجام صحیح و به موقع كارها تاكید دارند و می خواهند کارهایشان را به موقع انجام دهند.

به لحاظ شخصیتی و رفتاری، آرام، جدی و سختکوش و با پشتکار هستند. جزئیات مسائل را در ذهن خود می سپارند و برای نقطه نظرهایشان دلایل و مدارک دقیق عرضه می کنند. بر استفاده از تجربیات گذشته خود تاكید زیادی دارند و از تجربیات گذشته خود، برای تصمیم گیری در لحظه اکنون استفاده می کنند. بسیار منطقی بوده و به منطق و تحلیلهای غیر شخصی بها می دهند. نقطه نظرهای حساب شده و تغییر نیافتنی دارند. وقتی به موضوعی باور پیدا کنند، تغییر دادن نظرات آنها دشوار می شود.

بازپرس ها محتاط و سنتی و بسیار وظیفه مندند. برای سنتها و ساختارها ارزش قائلند. خوب گوش می دهند و تمایل دارند در همه چیز، حقایق در نظر گرفته شود. در هر شرایطی آنچه به آن معتقدند را بیان می كنند و حرفی را که به آن اعتقاد دارند، می زنند. بر رعایت اصول و قوانین تاكید زیادی داشته و از رویه ها و مقررات پیروی می کنند و در صورت عدم رعایت دیگران، با آنها برخورد سختی می كنند. این تیپ شخصیتی حتی در زمان بحران آرام به نظر می رسد. در پس چهره به ظاهر آرام آنها، چه بسا جوش و خروش وجود داشته باشد، اما واکنشهای تند خود را به ندرت بروز می دهند.

 

نقاط ضعف شخصیتی

یکی از مشکلات بازپرس ها این است که بیش از اندازه به جزئیات می پردازند. وقتی موضوعی را باور می کنند به دشواری می توان آنها را از تصمیمی که گرفته اند دور کرد. در قبول نقطه نظرهای جدید شکاک هستند، بخصوص اگر ایده ای بلافاصله قابل اجرا و عملی نباشد به زحمت آن را می پذیرند. این اشخاص لازم است وقت صرف کنند و به هدفهای کلی خود بیندیشند. باید به راه حلهایی که تا کنون به آن توجه نکرده اند، توجه بیشتری بکنند. این تیپ شخصیتی اگر اطلاعات بیشتری جمع آوری کند و اگر آگاهانه بخواهد کاربردهای آتی رفتار خود را بررسی کند، به موقعیتهای بیشتری دست پیدا می کند.

بازپرس ها گاه در درک نیازهای دیگران با دشواری روبرو می شوند، بخصوص اگر این نقطه نظرها با باورهای آنها تفاوت داشته باشد. از آنجایی که واکنشهای این اشخاص به ندرت بروز داده می شود، ممکن است موجوداتی سرد و نچسب ارزیابی شوند. این اشخاص لازم است که به راحتی از دیگران تشکر و سپاسگزاری نمایند.

از آن جهت که بازپرس ها اشخاصی منطقی هستند، انتظار دارند که دیگران هم مانند آنها رفتار کنند. در مواقعی آنان نظرات خود را به دیگران تحمیل می کنند و می توانند نظرات خود را به کسانی که از قاطعیت کمتری برخوردارند القاء کنند. ممکن است بخواهند دیگران، خود را با آنها تطبیق بدهند. اگر این تیپ شخصیتی نظرات بازتری داشته باشد، می تواند نظرات متفاوت اشخاص را بپذیرد و به راه حلهای موثرتر برسد.

^   

 

روابط با دیگران

 • همسرانی به شدت وفادار و پایبند به تعهدات خود هستند. حرفشان قول است و می توانید روی آن حساب کنید.
 • عشقشان را عملاً نشان می دهند. اشخاصی مطمئن و قابل اتکا هستند. در مورد آنها، عملشان نشان می دهد که در چه شرایطی به سر می برند.
 • ممکن است در نشان دادن احساس صمیمیت خود با دشواری روبرو باشند، هر چند که محبتشان اغلب عمیق است.
 • می توانند معاشرتی و اجتماعی باشند.
 • متواضع و فروتن هستند.
 • به شدت عملگرا هستند.
 • در برابر تغییر مقاوم هستند و به راحتی نظر و عقیده خود را تغییر نمی دهند.
 • ممکن است به احساسات خود و دیگران بی توجه باشند و نتوانند به راحتی نیازهای متفاوت از نیاز های خود را درک کنند.
 • می توانند به سرعت از دیگران انتقاد و کارشان را داوری کنند.
 • دوست ندارند پولی را که به سختی بدست آورده اند، مفت از دست بدهند.

    

در محل کار

 • در به خاطر آوردن حقایق و واقعیتها عالی هستند.
 • برای دقت اهمیت فراوانی قائل هستند.
 • دقت می کنند که چیزی فراموش نشود. به شدت به جزئیات توجه دارند. کارکنانی سختکوش هستند.
 • با ماشینها، واقعیتها، حقایق و اعداد و ارقام بهتر از دیگران کار می کنند.
 • از به تنهایی کار کردن لذت می برند. از پرت شدن حواسشان ناراحت می شوند.
 • دوست دارند مقررات رعایت شود و کسانی را که از این قاعده منحرف شوند را تحمل نمی کنند.
 • روشها و مقررات را تحمل، اما نمی توانند افراد را تحمل نمایند.
 • تمایل دارند که سختگیر و بی انعطاف باشند.
 • از مشاغلی که لباس، محیط اطراف و ظواهر امر مهم نیستند، دوری می گزینند.
 • از بی حالی و رخوت و نابسامانی خوششان نمی آید.
 • به کمک کار سخت، بدست آوردن مدارک تخصصی و احترام به سازمان پیشرفت می کنند.

نقاط قوت كاری

 • توجه به واقعیات و جزئیات
 • دقت بالا و انجام به موقع کارها
 • آمادگی برای اجرای قوانین و مقررات
 • مهارتهای سازمانی قوی
 • توانایی کار فردی
 • اعتقاد به ساختارهای سنتی و کار در آنها
 • مسؤولیت پذیری زیاد
 • اخلاق کاری
 • تلاش جدی برای رسیدن به اهداف خود
 • داشتن دیدگاههای واقع بینانه

نقاط ضعف كاری

 • مقاومت در برابر تغییر
 • بی توجهی به تاثیر کارها و تصمیمات روی دیگران
 • نداشتن دید كلی نگر و جامع
 • نداشتن انعطاف كافی
 • عدم توجه كافی به نیازهای آتی
 • عدم تحمل فرآیندهای وقت گیر
 • عدم تمایل به پذیرش روشها و ایده های جدید
 • ریسك پذیری بسیار كم

رضایت شغلی

برای یک بازپرس رضایت شغلی یعنی:

ماهیت فنی داشته باشد و به او امکان استفاده از توانمندی هایش را بدهد.

بتواند که یک محصول یا خدمت واقعی را ارائه دهد و ترجیحا از روشهای استاندارد در آن استفاده کند.

بتواند در کارها مستقل عمل کند. فرصت کافی برای انجام کار به تنهایی را داشته باشد و از نیروی عالی تمرکز خود، برای تکمیل و به انجام رساندن پروژه ها استفاده کند.

کار را در محیطی با ثبات و سنتی انجام دهد و مجبور نباشد اقدام به ریسکهای غیرضروری کند.

دارای نتایج ملموس و قابل اندازه گیری باشد.

کار دارای هدفهای عینی صریح و ساختار سازمانی مشخص و تعریف شده باشد.

فرصت کافی برای آماده کردن خود داشته باشد.

به وی مسؤولیت های بیش از پیش و فزاینده بدهد.

در محیط کار به داوری ها و تجربه های او بهای کافی داده شود.

این امکان را داشته باشد که به هدفهای تعیین شده برسد و نتایج کافی در اختیارش قرار گیرد.

^   

مشاغل مناسب

مشاغل گروه تجارت و بازرگانی :

بازپرس ها اغلب از کارهای تجارتی و بازرگانی استقبال می کنند و در رده های مدیریتی می درخشند. آنان کار در شرایط با ثبات و ساختار یافته را دوست دارند و کارهایی را دوست دارند که نتایج ملموس داشته باشند. در نگهداری حساب هزینه ها و درآمدها از تبحر فراوان برخوردارند و اجازه نمی دهند اشتباهی صورت گیرد یا موردی از قلم بیفتد. آنها به عنوان یک مدیر، خط و مشی انجام امور را مشخص می سازند.

 • حسابدار
 • حسابرس
 • مدیر یا سرپرست
 • متخصص بیمه
 • متخصص آمار

مشاغل گروه فروش و خدمات :

بازپرس ها از مشاغلی که به حفاظت از مردم مربوط هستند، استقبال می کنند. آنان به محیطهای کاری سازمان یافته و با ساختار علاقه دارند. از حافظه خوبی برخوردارند و از اطلاعات گذشته خود برای حل مسائل جاری استفاده می کنند. آنها از انجام کارهایی که در آن تجربه دارند لذت می برند.

 • کارآگاه
 • افسر پلیس
 • بازرس
 • خلبان هواپیما
 • ناخدای کشتی
 • مهندس پرواز
 • مامور مراقبت پرواز
 • مأمور ناظر
 • مهندس ایمنی و بهداشت صنعتی
 • سازنده وسایل و ادوات موسیقی

مشاغل گروه مالی :

کار در امور مالی اغلب ایجاب می کند که شخص بتواند به تنهایی کار کند، ارقام و آمار لازم را جمع آوری نموده و محاسبات دقیق انجام دهد. بازپرس ها با عدد و رقم رابطه خوبی دارند. آنان جزئیات و حقایق را به خاطر می سپرند، به راحتی حواسشان پرت نمی شود و با تمام وجود سعی دارند که کارشان را به طرزی عالی انجام دهند.

 • واسطه اوراق بهادار
 • مأمور مالیات
 • بازرس بانک
 • تحلیلگر مالی
 • خزانه دار، مدیر ارشد مالی

 

 

 

مشاغل گروه آموزش :

مشاغل آموزشی اغلب با استقبال بازپرس ها مواجه می شود، به خصوص اگر در بخشهای مدیریتی و مسائل فنی باشد.

 • معلم
 • مدیر مدرسه
 • کتابدار
 • مسؤول بایگانی

 

 

مشاغل گروه حقوقی :

از آنجایی که این مشاغل نیاز به دقت زیاد دارد، مورد علاقه بازپرس ها می باشد.

 • حقوقدان
 • قاضی دادگاه
 • متخصص جنایی

 

 

مشاغل گروه فنی و تکنولوژی :

این مشاغل به بازپرس ها امکان می دهد که از مهارتهای فنی خود استفاده نمایند و با وسایلی سر و کار داشته باشند که نیازمند زمان و دقت فراوان است.

 • متخصص برق
 • مهندس مکانیک
 • مهندس کامپیوتر
 • نویسنده فنی
 • مکانیک هواپیما
 • مکانیک خودرو
 • برنامه نویس کامپیوتر
 • کارشناس سخت افزار
 • تحلیلگر و طراح نرم افزار
 • زمین شناس
 • هواشناس
 • تعمیر کننده لوازم الکترونیک

 

 

 

 

مشاغل گروه پزشکی و مراقبتهای بهداشتی :

بازپرس ها اغلب مشاغل پزشکی را دوست دارند، بخصوص مشاغلی که در ساختار سنتی بیمارستانها وجود دارد. آنان به بیماران و نیازهای آنها توجه خاص مبذول می دارند، خوب گوش می دهند و توصیه های حساب شده می کنند. بازپرس ها در زمینه های مدیریت امور بهداشتی و سلامتی مهارت زیاد دارند. این تیپ شخصیتی تلاش دارد تا به مسؤولیت های خود عمل کند. آنها از محیطهای کاری منظم استقبال می کنند و بخصوص از جنبه های فنی دندانپزشکی و داروسازی لذت می برند.

 • دندان پزشک
 • دامپزشک
 • جراح
 • داروساز
 • رئیس بخش پرستاری
 • کارشناس آزمایشگاه
 • بینایی سنج
 • متخصص شنوایی سنجی
 • کارشناس مدارک پزشکی  

 

اوقات فراغت

برای بازپرس ها آرام گرفتن و استراحت کردن دشوار است. در نظر آنها کارهای لذت بخش، مولد و سودآور نیست. آنها دوست دارند اوقات خود را صرف کاری سودمند کنند که درآمدی به دست دهد. مثلا کار با یک کامپیوتر برای آنها اسباب مسرت می شود. آنان از اینکه در دل طبیعت باشند لذت می برند و متوجه بسیاری از جزئیان واقع در پیرامون خود می شوند. سادگی را دوست دارند و از سرگرمیها و غذاهایی استقبال می کنند که اقتصادی و غیر تجملی باشد.

پیشنهادات

سعی کنید با دیگران مذاکره کنید و دنیا را از زاویه دید آنها نگاه کنید.

دست کم هفته ای یک بار "دوستت دارم" را به زبان بیاورید.

بیش اندازه محتاط و بی انعطاف نباشید. بدانید که تنها یک روش درست برای انجام کارها وجود ندارد.

از مباحثاتی که یک برنده و یک بازنده داشته باشد احتراز کنید.

گهگاه کارهای تکانه ای و از روی خود به خودی بکنید. گهگاه تنبل شوید.

بیشتر لطیفه بگویید.

به احساسات خود و دیگران بهای بیشتری بدهید.

به نیازها و احساسات دیگران توجه کنید.

از دیگران بیشتر تشکر کنید. حتی از کوچکترین کارهای آنها قدر شناسی کنید.

وقتی را صرف استراحت و بازی کنید. از مرخصی های خود غفلت نکنید.

از توانمندی خود که می توانید منطقی، مستقل، قابل اتکاء، وظیفه مند، منظم، دقیق، سختکوش و درک کننده باشید، سپاسگزار باشید.

رمز موفقیت یک بازپرس پذیرش تحولات، در نظر گرفتن تاثیر کارش روی دیگران و استقبال از تغییرات است.

کارکردها : درونگرا - حسی - احساسی - ملاحظه کننده

عنوان : هنرمند

توصیف : هدایا هر چند ناقابل، شما را خوشحال می کند.

دسته بندی : خالقین، تجربه گرایان، هیجان طلب ها

 

صفات کلیدی

 • حساس
 • صبور
 • بردبار
 • آرام
 • ساکت
 • كم حرف
 • ملایم
 • محتاط
 • سازگار
 • انعطاف پذیر
 • صمیمی و دوستانه
 • حساس
 • مهربان
 • وفادار
 • متعهد
 • هماهنگ
 • خلاق
 • نوآور
 • خونگرم
 • نجیب
 • مستقل
 • دوستدار احساسات
 • نکته بین
 • تمایل به زیبایی
 • با آرامش
 • خونسرد
 • تمایل به داشتن حریم خصوصی
 • تودار
 • همراه
 • اهل مشارکت
 • یاری دهنده
 • راحت
 • بی خیال
 • محتاط
 • محافظه کار
 • فروتن

 

 

ویژگیهای شخصیتی

هنرمندان افرادی راحت و دوست داشتنی هستند. آنها معتقدند که زندگی کن، بگذار که دیگران هم زندگی کنند.

هنرمندان اشخاصی آرام، ساکت، متوجه، علاقه مند و حساس هستند که بسیاری از مکنونات قلبی و جزئیات زندگی شان را برای خودشان نگاه می دارند. ظاهری آرام دارند، ولی در انجام امور بسیار با انگیزه و پرشور عمل می كنند. آنها شور و اشتیاق خود را اغلب از طریق کارشان نشان می دهند و کمتر در این خصوص حرف می زنند.

هنرمندان محتاط، محافظه کار، متواضع و فروتن بوده و گرم و پر اشتیاق هستند، اما این رویه از زندگی شان را بروز نمی دهند، مگر آنکه با کسانی باشند که آنها را به خوبی بشناسند و به آنها اعتماد و اطمینان کنند. افرادی كم حرف هستند، ولی معمولا میان دوستان و آشنایان خود از این حالت بیرون می آیند. اغلب اوقات هنرمندان به اشتباه درک می شوند و معمولا دیگران به سختی می توانند آنها را بشناسند، علتش این است که آنها خود را به درستی و به آن شکلی که هستند، ابراز نمی کنند.

هنرمندان در لحظه اکنون زندگی می کنند و زندگی را به صورت ساده دوست دارند. چون این اشخاص به طور کامل در حال زندگی می کنند، بیش از حدی که ضرورت دارد برنامه ریزی نمی کنند و علاقه ای به برنامه ریزی برای آینده ندارند. آنها برنامه ریزان کوتاه مدت خوبی هستند و در انجام کارها از آرامش برخوردار می باشند، زیرا به طور کامل در اینجا و اکنون زندگی می کنند و دوست دارند بدون اینکه برای رفتن به فعالیتهای بعدی شتاب کنند، با فعالیتی که درگیر آن هستند، کنار بیایند. در انجام كارها بسیار صبور و آرام هستند و هیچ عجله ای ندارند. دوست دارند که فضای مخصوص خود را داشته باشند و در چارچوب زمانی خود کار کنند. آنان بدون توجه به آنچه در اطرافشان رخ می دهد، از لحظه حال لذت می برند.

هنرمندان صبور، شکیبا وانعطاف پذیر هستند. کنار آمدن با آنها کار ساده ای است. این اشخاص داوری کننده نیستند و با توجه به واقعیتها، دیگران و نظرات آنها را می پذیرند. آنها مشاهده گر و ملاحظه کننده هستند و نیاز چندانی ندارند که دیگران را کنترل کنند و یا بر آنها سلطه برانند.

هنرمندان علاقه ای به رهبری کردن و كنترل دیگران نداشته و بیشتر تمایل دارند كه مدیریت شوند، از این رو پیروان بسیار خوبی هستند و در کارهای گروهی مشارکت فعال دارند. علاقه ای به اختلاف و درگیری ندارند، پذیرای نظرات دیگران بوده و به راحتی با آنها كنار می آیند و همواره با آنها همدل و همراه هستند. آنان هیچگاه عقاید و نظراتشان را به دیگران تحمیل نمی کنند.

این اشخاص صمیمی، آرام و مهربان بوده و اغلب نیازهای دیگران را مقدم بر نیازهای خود محسوب می کنند. برای آنها روابط هماهنگ از درجه اهمیت فراوان برخوردار است. به ارزشهای خود و افرادی که برایشان مهمند، پایبند و وفادارند. از آنجایی که این اشخاص با توجه به ارزشهای شخصی خود همه چیز را قضاوت می کنند، از کسانی که سعی می کنند آنها را بشناسند، استقبال می نمایند. این تیپ شخصیتی به هماهنگی در زندگی خود علاقه مند است و در نتیجه نسبت به تعارضات و اختلافاتی که با دیگران پیدا می کند، حساسیت نشان می دهد.

  

 

نقاط ضعف شخصیتی

طبیعت به شدت حساس هنرمندان به آنها امکان می دهد که نیازهای دیگران را تشخیص دهند و گاه برای برآورده ساختن این نیازها به شدت تلاش نماید. در این شرایط ممکن است این تیپ شخصیتی به نیازهای خود بی توجه باقی بماند. این رفتار ممکن است آنها را خسته و فرسوده کند. از این رو این اشخاص لازم دارند که به جای دیگران کمی به خودشان برسند.

از آن جهت که این تیپ شخصیتی به شدت به تجربه ای که از زمان اکنون و حال دارد متکی است ، ممکن است به آینده توجه نداشته باشد و در نتیجه چشم انداز وسیع تر را از دست بدهد. آنها در مواقعی از درک شرایط در یک مضمون پیچیده تر عاجز هستند، زیرا به امکانات و احتمالات آینده بی توجه اند. آنان از قبل تدارک و برنامه ریزی نمی کنند، بنابراین در سازمان دادن به زمان و منابع خود با دشواری روبرو می شوند.

هنرمندان در برابر انتقاد دیگران آسیب پذیر هستند و در معرض انتقاد، احساس توهین می کنند و علایق شان را از دست می دهند. ممکن است این اشخاص بیش از اندازه پذیرنده به حساب بیایند، زیرا دیگران را به راحتی قبول می کنند. این تیپ شخصیتی لازم است که به نیازهای خود توجه بیشتری داشته باشد و با استفاده از منطق در تحلیلهای خود، نسبت به دیگران به شکل بهتری داوری نماید.

 

 

روابط با دیگران

 • علاقه مند، سخاوتمند، غیرخود خواه، صمیمی و مهربان هستند.
 • شنونده خوبی هستند و به نیاز های دیگران می رسند.
 • می توانند موقعیت های دشوار را ساده کنند و در مواقع دشواری به کمک دیگران برسند.
 • بیش از آنکه با کلمات بازی کنند، با عمل محبت خودشان را نشان می دهند.
 • به دیگران توجه فراوان دارند، اما ملاحظات خود را برای خودشان حفظ می کنند.
 • به نظر آرام میرسند، اما زیر این آرامش و صورت ظاهر، با پیچیدگی هایی روبرو هستند.
 • انتقادات را شخصی می کنند و به دل می گیرند. اغلب خود را به خاطر رفتار دیگران سرزنش می کنند.
 • از برخورد و تضاد اجتناب می کنند، مشروط بر اینکه ارزش عمیقا شکل گرفته ای در آنها مخدوش شود.

    

 

 

 

در محل کار

 • آرمان گرا هستند. دوست دارند کارهای رضایت بخش انجام دهند، به شرط آن که با ارزشهای آنها سازگار باشد.
 • کمال طلب هستند.
 • کارکنانی همکار و صمیمی هستند. اگر به کاری که می کنند اعتقاد فراوان داشته باشند، بسیار پرکار نشان می دهند.
 • دوست دارند مفید باشند و از کمک کردن به دیگران برای افزودن بر مهارتهای علمی لذت می برند.
 • انعطاف پذیر و سازگار هستند. دوست دارند با اشخاص به شکل تعاونی و همکاری کار کنند.
 • در معرض قوانین بیش از اندازه احساس محدودیت می کنند. از ساختارهای انعطاف ناپذیر دل خوشی ندارند.
 • از محیطهایی که در آن تعرض و تضاد میان اشخاص وجود نداشته باشد، استقبال می کنند.
 • به آنچه در لحظه به آن احتیاج دارند، توجه می کنند.
 • نیازی به کنترل و رقابت احساس نمی کنند. ترجیح می دهند که در پشت صحنه کار کنند.
 • می توانند در محیط کار خود لذت و شادابی را وارد کنند.
 • در شرایط اضطراری به خوبی عمل می کنند و با خود مهربانی را به محیط می آورند.
 • به خاطر نداشتن قاطعیت، نداشتن سمت و جهت و انگیزه کلافه و ناراحت می شوند.

 

نقاط قوت كاری

 • انعطاف پذیری بالا
 • توجه به نیازها و خواسته های دیگران
 • گرمی و سخاوت
 • وفاداری به اشخاص و سازمان
 • توجه به جزئیات، به خصوص جزئیات مربوط به افراد
 • توجه به نیازهای موجود
 • تمایل به حمایت از اهداف سازمانی
 • توانایی ارزیابی شرایط جاری
 • ریسک پذیری
 • قبول ایده ها و روشهای جدید

 

نقاط ضعف كاری

 • دشواری در تصمیم گیری منطقی
 • دشواری در انتقاد از دیگران
 • عدم علاقه به انجام پروژه های بزرگ
 • پذیرش وضع موجود و عدم توجه به موضوعات عمیق تر
 • شخصی كردن انتقادات
 • عدم علاقه به رویه ها و قوانین زیاد
 • عدم علاقه به سازماندهی و تدارک دیدن از قبل
 • عدم دفاع مناسب از نظرات و ایده های خود
 • دشواری در انجام به موقع کارها

^   

رضایت شغلی

برای یک هنرمند رضایت شغلی یعنی:

کار با ارزشهای وی همخوانی داشته باشد.

کار در محیطی حمایتگرانه به همراه دیگران انجام داده شود.

بتواند در کار به جزئیات توجه کند.

فرصت کار به طور مستقل را داشته باشد و در کنارش اشخاصی باشند که با وی سازگاری داشته باشند.

بتواند سازگار باشد، خودش را تطبیق داده و نتایج کارش را تجربه کند.

بتواند از سلیقه خود استفاده کند.

کار در محیطی شاداب و با همکاری دیگران انجام گیرد.

این امکان را داشته باشد که به رشد درونی برسد.

بتواند به سرعت به مسائل رسیدگی کند.

مجبور نباشد پیوسته برای دیگران سخنرانی کند.

^   

 

مشاغل مناسب

مشاغل گروه هنری و صنایع دستی :

هنرمندان دوست دارند که با دست کار کنند. آنها از اینکه از پنج حس خود استفاده کنند لذت می برند. ماهیت بسیاری از این مشاغل به گونه ای است که به اشخاص امکان می دهد در ساعات انعطاف پذیر کار کنند. اغلب هنرمندان دوست دارند که خودمختار باشند و گرفتار قوانین و مقررات اداری نشوند.

 • هنرمند
 • طراح مد و لباس
 • نجار
 • نقاش
 • جواهر ساز
 • رقصنده
 • باغبان
 • سرآشپز
 • خیاط
 • طراح داخلی
 • سازنده ادوات و سازهای موسیقی
 • سفال گر

 

 

مشاغل گروه مراقبتهای بهداشتی :

هنرمندان اغلب از کارهای مراقبتهای پزشکی استقبال می کنند و بخصوص مشاغلی را که مستقیماً با بیماران سر و کار داشته باشند، دوست دارند.

 • پرستار
 • فیزیوتراپ
 • جراح
 • چشم پزشک
 • دامپزشک
 • داروساز
 • ماساژ درمانگر
 • متخصص رادیولوژی
 • متخصص گفتار درمانی
 • داروساز
 • دستیار پزشک
 • پزشک اورژانس
 • متخصص اطفال
 • فیزیولوژیست ورزشی
 • مربی بدنساز

مشاغل گروه علمی و فنی :

هنرمندان از کارهایی که با حقایق و واقعیتها ارتباط دارد، بیش از کارهایی که با نظریه سر و کار دارد، استقبال می کنند.

 • نقشه بردار
 • جنگلبان
 • باستان شناس
 • زمین شناس
 • جانورشناس
 • فیلمبردار
 • اپراتور کامپیوتر
 • تحلیلگر سیستمها
 • تعمیرکار لوازم برقی

مشاغل گروه فروش و خدمات :

بسیاری از هنرمندان از کار کردن در مشاغل خدماتی که نیازهای انسانها و حیوانات را برآورده سازد، لذت می برند.

 • معلم دبستان و پیش دبستان
 • معلم کودکان خاص
 • مددکار اجتماعی
 • مربی ورزشی دبیرستان و دانشگاه
 • پلیس
 • مامور بیمه
 • مترجم
 • فروشنده لوازم ورزشی
 • کارمند آژانس مسافرتی
 • مشاور مهاجرت
 • آرایشگر
 • کشاورز
 • آتش نشان
 • مربی حیوانات
 • مهندس راه آهن
 • خلبان
 • مسؤول مراقبت از پرواز

مشاغل گروه تجارت و کسب و کار :

 • منشی
 • دفتردار
 • مدیر مدرسه
 • بازرس بیمه

اوقات فراغت

هنرمندان کار پاره وقت را دوست دارند تا بتوانند کارهایی را که به راستی به آن علاقمند هستند، دنبال کنند، که از جمله آنها می توان به بودن با دوستان و خانواده اشاره کرد. آنها از فعالیت هایی که از دستان خود استفاده کنند، لذت می برند، که به عنوان مثال می توان به نقاشی، سوزن دوزی، آشپزی و تعمیرات خانه اشاره کرد.

پیشنهادات

در زمینه هایی که برای شما مهم هستند، بیشتر قاطعیت نشان دهید.

عقاید و احساسات خود را ابراز کنید و از گفتن "نمی دانم"، "هر چه که تو بخواهی" و غیره خودداری ورزید.

اگر در کارتان ناموفق هستید، شغلی پیدا کنید که ایده آل های شما را ابراز کند. برای تعیین اولویتهای خود کمک بگیرید و بعد شروع به کار کنید.

گاه محبت خود را با کلامتان بیان کنید.

درباره کسانی که فکر می کنید خیر و صلاح شما را می خواهند، بررسی کنید.

طرحها و پروژه های خود را ناتمام نگذارید.

کارهایتان را به بخشهای کوچکتر تقسیم کنید. وقتی هر قسمت از کارتان را انجام می دهید به خود امتیازی بدهید.

به زمان، توجه بیشتری کنید.

به همان اندازه که با دیگران آرام و ملایم هستید، با خودتان آرام و ملایم باشید.

از موفقیت های خود قدردانی کنید.

به توانمندی های خود یعنی سازگار بودن، آرام بودن، ملاحظه کار و باوفا بودن، همکاری کردن، فهیم بودن، خود به خودی داشتن و داشتن حساسیت نسبت به دیگران بها دهید.

رمز موفقیت یك هنرمند ابراز وجود کردن، دید وسیع و کلی داشتن و شخصی نکردن مسائل و انتقادات است.

کارکردها : درونگرا - حسی - احساسی - داوری کننده

عنوان : مدافع

توصیف : انجام وظیفه، افتخار من است.

دسته بندی : محافظین، امنیت طلب ها، سنت گرایان

 

صفات کلیدی

 • وفادار
 • مهربان
 • مسؤولیت پذیر
 • واقع بین
 • سختکوش
 • زحمتکش
 • مودب
 • حمایتگر
 • متعهد
 • صمیمی و دوستانه
 • آرام
 • ساکت
 • محتاط
 • فروتن
 • با وجدان
 • دقیق
 • با دقت
 • با ملاحظه
 • از خود گذشته
 • دگرمحور
 • حساس
 • سنتی
 • سخت گیر
 • ثابت قدم
 • استوار
 • تمایل به داشتن حریم خصوصی
 • مرتب
 • منظم
 • ساخت یافته
 • همدل
 • خونگرم
 • نجیب
 • عملگرا
 • شوخ طبع
 • قابل اعتماد

   

 

ویژگیهای شخصیتی

مدافعان اشخاصی وفادار، قابل اتکا، پایبند و مهربان هستند و به احساسات دیگران بها می دهند. آنها افرادی دقیق، متعهد، مسؤول و هوشیارند و از این که مورد نیاز باشند، لذت می برند. در عمل به تعهدات خود متعهد و ثابت قدم اند.

مدافعان موجوداتی بی ریا و واقع بین هستند و از اشخاصی که آرام و کم انتظار باشند، استقبال می کنند. آنها به جزئیات توجه خاصی دارند، جزئیات امور را به خاطر می سپارند و با شکیبایی وظایف خود را انجام می دهند. مدافعان می خواهند مسائل به خوبی و با صراحت عنوان شوند. تصمیم گیرندگانی خوب و موثر هستند.

از آنجایی که اخلاق کاری بالایی دارند، مسؤولیت امور را می پذیرند، بخصوص اگر احساس کنند که دست به کار شدن آنها در تصمیم گیری قضاوت های عملی می کند و به سبب عقل سلیم و دیدگاههای عالی خود اسباب ثبات و آرامش می شوند. آنها برای ایجاد یک محیط مرتب و منظم و هماهنگ در خانه و محل کار تلاش می کنند.

مدافعان جدی، سختکوش، آرام، صمیمی، با ادب و حمایتگر هستند و از دوستان و همکاران خود حمایت می کنند. دوستدار كمك به دیگران و حل مشكلات آنها هستند. آنان به خواسته ها و احساسات دیگران بها می دهند و دوست دارند به شکل عملی به آنها کمک کنند. دارای روابط اجتماعی گرم و صمیمانه بوده و روابط دوستانه خوبی دارند. آنها به ویژگیهای افراد مورد علاقه شان توجه کرده و آن را به خاطر می سپارند. برایشان مهم است که دیگران چه احساسی در موردشان دارند.

این اشخاص معمولاً احساسات شخصی خود را نشان نمی دهند، اما در برخورد با موقعیتها و شرایط، در صورت لزوم واكنشهای تند و صریحی دارند. این اشخاص از دوستان خود حمایت می کنند. مدافعان خدمت گرا بوده و دوست دارند که خدمت کنند و متعهدند که قول و قرارها و مسؤولیتهای خود را به جای آورند.

معمولا ساکت، محتاط و فروتن می باشند و سعی می کنند که مفید واقع شوند. مدافعان واقع گرا، علمی و آگاه می باشند. به سنتها بها می دهند. آنها به شکلی که قرار است رفتار می کنند و روال و رویه های کاری را مورد سوال قرار نمی دهند.

 

نقاط ضعف شخصیتی

چون مدافعان به طور کامل در لحظه اکنون زندگی می کنند، نمی توانند مسائل را به طور فراگیر ببینند و نتایج احتمالی حوادث را پیش بینی کنند، بخصوص اگر این حوادث برای آنها ناآشنا باشد. آنها برای این که بتوانند از لحظه حاضر فراتر روند، به کمک احتیاج دارند.

مدافعان ممکن است در کارهای تمام نشدنی روزانه خود غرق شوند و به راحتی سرشان شلوغ شود. این اشخاص برای اینکه از نتیجه کار مطمئن باشند، می خواهند همه کارها را خودشان انجام دهند و از آن جایی که به اندازه کافی قاطعیت ندارند و ابراز وجود نمی کنند، ممکن است مورد بهره برداری و بهره کشی واقع شوند. آنها باید رنجش های انباشت شده خود را تخلیه کنند تا خود را در نقش یک ناجی نبینند. آنها در ضمن نیاز دارند که خواسته هایشان را با دیگران در میان بگذارند.

مدافعان برای تسلط بر موضوعات فنی به فرصت بیشتری احتیاج دارند و باید سعی کنند برای رسیدن به شادی و رضایتی که بیش از اندازه به آن احتیاج دارند، کاری صورت دهند.

روابط با دیگران

 • مهربان، ملاحظه کار، دوستانه و نسبت به احساسات دیگران حساس هستند.
 • به نیازهای دیگران توجه دارند.
 • دوست دارند زندگی را برای خانواده شان، راحت و لذت بخش کنند.
 • به نظر آرام می رسند و دوست دارند همه چیز را تحت کنترل داشته باشند.
 • حوادث را به دید شخصی ارزیابی می کنند و دنیای درونی سرشاری دارند.
 • ممکن است احساس کنند که دیگران از آنها سوء استفاده می کنند.
 • میتوانند از روی احساس وظیفه با اشخاصی که احساس مسؤولیت نمی کنند، در رابطه باقی بمانند.
 • ممکن است احساسات و نیازهایشان را نزد خود نگهدارند تا دیگران را ناامید نکنند.
 • می توانند به سرعت قضاوت و انتقاد کنند، اما دقت می کنند که دیگران را نرنجانند.
 • ممکن است فقط امکانات منفی را ببینند، می توانند بدبین شوند.

   

در محل کار

 • به جزئیات توجه ویژه دارند. دقیق و علاقمند به حقایق هستند.
 • سعی می کنند همه کارها را عالی انجام دهند، اشتباهات کوچک برایشان نابخشنودی است.
 • محتاط هستند. تمام تلاش خود را می کنند تا کارشان راانجام دهند.
 • از همکاران و کارکنان زیر دست خود حمایت می کنند.
 • در دستور دادن، رک بودن و کمک خواستن مشکل دارند.
 • ترجیح می دهند که پشت صحنه کار کنند. دوست ندارند به چشم بیایند.
 • دوست دارند کارهایی بکنند که نتایج ملموس و مشخص بدست دهد.
 • اولویتهای خود را به دقت انتخاب می کنند و قبل از شروع به کار جدید اقدامات لازم را انجام می دهند.
 • دوست دارند به نهاد و موسسه ای که برایش کار می کنند احترام بگذارند.
 • مصمم و به خود انگیزه دهنده هستند.
 • نیاز اندکی به سرپرستی دارند. از دیگران نمی خواهند کاری را که خود آنها می توانند بکنند انجام دهند.
 • دوست ندارند کسی مزاحم کار کردن آنها شود.
 • از تغییر پشت سر هم استقبال نمی کنند. دوست دارند که برای انجام کارشان دستورالعمل های صریح و روشن وجود داشته باشد.
 • به مقامات مسؤول احترام می گذارند و کسانی را که این کار را نمی کنند، درک نمی کنند.  

نقاط قوت كاری

 • توجه و تمرکز زیاد
 • علاقه به کمک به دیگران
 • نگرش واقع بینانه و عملی
 • توجه به جزئیات
 • مهارت زیاد در همکاری با دیگران و ایجاد روابط هماهنگ با آنها
 • وفاداری و صمیمیت در یک ساختار سنتی
 • مسؤولیت پذیری بالا
 • علاقه به استفاده از روشهای آزموده شده و مشخص
 • اخلاق کاری قوی
 • توانایی حفظ سنتهای سازمانی
 • مهارتهای سازمانی قوی

    

نقاط ضعف كاری

 • بی میلی در قبول ایده های جدید و نو
 • عدم تمایل به تغییر در رویه ها
 • توجه به زمان حال و بی توجهی به آینده
 • دشواری در پذیرش انتقاد
 • عدم انعطاف پذیری کافی
 • علاقمندی به قبول مسؤولیت فراوان و بیش از اندازه
 • گرایش به مایوس شدن اگر احساس کنند که دیگر مورد نیاز نیستند

رضایت شغلی

برای یک مدافع رضایت شغلی یعنی:

کار نیازمند مشاهده و ملاحظه دقیق باشد تا او بتواند با استفاده از توانمندیهای خود، به حقایق و جزئیات آن توجه کند.

روی پروژه های ملموسی کار کند که به دیگران کمک کند.

بتواند محبت خود را ابراز نماید و شرایطی فراهم آید که دیگران به تلاش و اهتمام وی پی برند.

کار به روشی سنتی و در محیطی سازمان یافته انجام شود.

لازم باشد او به قوانین استاندارد توجه کرده و از قضاوتهای عملی استفاده کند.

این امکان را داشته باشدکه در هر لحظه روی یک پروژه یا یک شخص کار کند.

فضای کاری خصوصی داشته باشد، به طوری که بتواند بدون مزاحمت دیگران کار کند.

امکان کمک به دیگران را داشته باشد و یا با کسانی کار کند که در باورها و ارزشهای وی سهیم باشند.

لازم باشد که او سازمان یافته و کارآمد باشد.

لازم نباشد که مرتب کارش را در حضور دیگران ارائه دهد.

مشاغل مناسب

مشاغل گروه مراقبتهای درمانی و بهداشتی :

مدافعان در این مشاغل می توانند به کارهایی اشتغال داشته باشند که به دیگران کمک کنند. در اغلب این مشاغل شخص می تواند با شخص دیگری به طور خصوصی کار کرده و فعالیتش را نشان دهد و این امکان را به او می دهند که به شکلی مستقل در سازمانها و در چارچوبهای سنتی و ساختار یافته کار کند.

 • پزشک
 • چشم پزشک
 • دندانپزشک
 • پرستار
 • فیزیوتراپ
 • متخصص تغذیه
 • داروساز
 • دامپزشک
 • ماساژ درمانگر
 • متخصص بیولوژی
 • متخصص رادیولوژی
 • گیاه شناس

مشاغل گروه آموزشی و خدمات اجتماعی :

آموزش، زمینه مورد علاقه مدافعانست، زیرا به آنها امکان می دهد که به دیگران کمک کنند و برای جامعه کاری صورت دهند. مدافعان اغلب از تدریس در مدارس ابتدایی لذت می برند، زیرا می توانند با کودکان سر و کار داشته باشند.

 • معلم دبستان
 • معلم کودکان خاص
 • مدیر مهد کودک
 • مدیر مدرسه
 • مربی ورزشی
 • کتابدار
 • مددکار اجتماعی
 • مورخ
 • کشاورز

مشاغل گروه تجارت و خدمات :

این مشاغل مستلزم رابطه قابل ملاحظه با دیگران است. بسیاری از این مشاغل از نوع حمایتی هستند که به مدافعان کمک می کند تا از مهارتهای خود در سازماندهی و توجه به جزئیات استفاده کنند.

 • منشی
 • مسؤول دفتر
 • مسؤول خدمات مشتریان
 • دفتردار
 • مسؤول بایگانی

مشاغل گروه فنی و خلاق :

ویژگی مشترک این مشاغل این است که شاغلین آنها با زندگی روزمره سر و کار دارند.

 • طراح داخلی
 • برقکار
 • خرده فروش
 • هنرمند
 • نقاش
 • موسیقیدان
 • جواهر ساز

   

اوقات فراغت

مدافعان به پیرامون و راحتی خود توجه دارند. آنها از خانه خود لذت می برند و دوست دارند همه چیز سازمان یافته و مرتب باشد. فعالیت های برنامه ریزی شده را دوست دارند و دوست دارند برای پروژهای خلاق خود زمانی را اختصاص دهند. آنان علاقه دارند با خانواده و دوستان نزدیک باشند و از صرف شامهای سنتی و گردهمایی های خانوادگی لذت می برند. برای آنها در آرامش قرار گرفتن می تواند دشوار باشد، زیرا فکر می کنند همیشه باید کار مولد و مفیدی انجام دهند.

 

پیشنهادات

به روابط بی تناسب و نامناسب خود با افراد بی مسؤولیت و زیاده خواه پایان دهد.

با خود با محبت و توجه و مهر صحبت کنید، دست نوازش بر پشت خود بکشید.

منتظر آن نشوید که شخص دیگری به شما بگوید کارتان عالی بود.

با خود به تنهایی صرف وقت کنید. برای تفریحات خود برنامه ای بریزید.

به خود امکان اشتباه کردن بدهید.

درباره نیازهایتان صحبت کنید. آرزو و مسائل خود را با دوستانتان در میان بگذارید. بگذارید دیگران به شما کمک کنند.

وقتی صرف کنید و هدفهایتان را شناسایی کنید. با توجه به ارزشهای درونی خود دست به انتخاب بزنید.

توجه داشته باشید که تنها یک راه درست برای زندگی کردن وجود ندارد.

از نگران شدن بیش از اندازه خودداری ورزید.

از قبول کارهای بیش از اندازه خودداری کنید. نه گفتن را بیاموزید.

گهگاه عصبانی شوید. ممکن است احساس گناه کنید، اما این می تواند به شما کمک کند.

موفقیت هایتان را دست کم نگیرید. درباره آنها حرف بزنید.

قدر توانمندی های خود یعنی واقع بین بودن، عملگرا بودن، آگاهی، حساس بودن، همدلی کردن، وفاداری، دوستانه بودن، قابل تکیه کردن بودن و ملاحظه کار بودن را بدانید.

رمز موفقیت یك مدافع زدن حرف خود، توجه به نبود امکانات، منعطف بودن و خودجوش تر بودن است.

کارکردها : درونگرا - شمّی - فکری - ملاحظه کننده

عنوان : مهندس

توصیف : نبوغ در حل مساله

دسته بندی : منطق گرایان، مفهوم پردازان، دانش طلبان

 

صفات کلیدی

 • روشنفکر
 • منطقی
 • ساکت
 • آرام
 • محتاط
 • مستقل
 • تکرو
 • کنجکاو
 • خلاق
 • مبتکر
 • نوآور
 • دقیق
 • اهل نظریه و تئوری
 • غیر عملگرا
 • خوددار
 • سازگار
 • انعطاف پذیر
 • تحلیلگر
 • عاقل
 • روشنفکر
 • آسان گیر
 • بی خیال
 • بی احساس
 • هدفمند
 • نتیجه گرا
 • پیچیده
 • با انگیزه
 • تمایل به داشتن حریم خصوصی
 • منزوی
 • آینده نگر
 • قانون شکن
 • کمال گرا
 • غیر احساساتی  

 

ویژگیهای شخصیتی

مهندسان متفكر، منعطف و خلاق بوده و در زمینه حل مساله از توانمندی فراوان برخوردارند. به افكار و رویاهای خود اهمیت داده و در پی حل مسائل پیچیده و بهبود امور هستند. کاملاً روشنفکر و منطقی اند و گاه از خود خلاقیت فراوان نشان می دهند.

مهندسان ظاهری آرام و ساكت، در خود فرو رفته و منفصل دارند. آنها در درون خود درگیر حل مسائل می شوند. این اشخاص، دقیق و گاه انتقادگرند. تحلیلگر و عاشق حل مساله هستند و برای هر آنچه مورد علاقه آنان است به دنبال توضیح منطقی می گردند. سعی می کنند مسائل را بیابند و آنها را تحلیل کنند. ترجیح می دهند صحبت هایشان هدفمند و منطقی باشد. مهندسان تنها تحت تأثیر استدلال منطقی متقاعد می شوند.

مهندسان اندیشمندانی بکر و بی ریا هستند. متفكرانی هستند كه علاقه مند به رشد و پیشرفت خود و دیگرانند. برای هوش و ذکاوت خود ارزش فراوان قائل اند، انگیزه فراوانی دارند که به صلاحیت و شایستگی برسند و به شدت علاقه مند هستند تا دیگران را هم به صلاحیت برسانند.

این تیپ شخصیتی دوست دارد در فراسوی آنچه به نظر می رسد، دنبال احتمالات و امکانات بگردد. آنها دوست دارند الگوهایی برای بهبود جریان امور و حل مسائل دشوار بیابند. آنان به روشهای پیچیده می اندیشند و در سازماندهی به مفاهیم، قوی تر از سازمان دادن به اشخاص عمل می کنند. تفكر و حل مسائل برای آنها از كار كردن و تعامل با دیگران جالب تر است. در مواقعی ایده های آنها به قدری پیچیده است که در القای آن به دیگران با دشواری روبرو می شوند.

مهندسان ساکت، محتاط، متکی به خود و به شدت مستقل هستند. این تیپ شخصیتی از کنجکاوی فراوان بهره دارد. برای آنها دقیق بودن، مهم است. اهل نظریه و تئوری بوده و از فعالیتهای فکری و تصوری لذت می برند. آنها انعطاف پذیر هستند و ذهنی باز دارند. این تیپ شخصیتی از حل مسائل به روشهای خلاق لذت فراوان می برد. برای حل مشکلات مورد علاقه شان دارای توانایی تمرکز فوق العاده ای هستند.

 

نقاط ضعف شخصیتی

از آن جهت که مهندسان به مقدار زیاد روی تحلیل های منطقی خود تکیه می کنند، ممکن است فراموش کنند که دیگران به چه چیزهایی اهمیت می دهند. اگر چیزی منطقی نباشد، مهندسان آن را حتی اگر برایشان مهم باشد کنار می گذارند. در واقع اگر آنها به خود یادآور شوند که چه می خواهند، می توانند با احساسات خود در تماس نزدیک باقی بمانند.

مهندسان به خوبی می توانند اشکالات یک نقطه نظر را پیدا کنند، اما در بیان نظر خود با دشواری هایی روبرو هستند. ممکن است آنها به یک اشکال جزئی در یک پروژه برخورد کنند و به خاطر همین موضوع جلوی اجرای پروژه را بگیرند، زیرا معتقدند در برنامه ها جایی برای یک اندیشه غیر منطقی وجود ندارد. وقتی از دیگران و از اطرافیان خود انتقاد می کنند، صداقت آنها چه بسا اشخاص را جریحه دار کند. آنها باید به آنچه به لحاظ احساسی برای دیگران مهم است، توجه داشته باشند.

از آنجا که مهندسان به شدت علاقه مند به حل مساله هستند، از جزئیات روزمره بی قرار می شوند. در این شرایط احتمال دارد علاقه شان را نسبت به پروژه از دست بدهند و هرگز در مقام تکمیل کردن آن برنیایند. این اشخاص اگر انرژی خود را صرف بیرون از خود بکنند، به اطلاعات کافی و عملی پی می برند تا ایده هایشان برای دیگران حالت عملی پیدا کند.

مهندسان گاه تحت تأثیر کمال طلبی های خود، احساس نابسندگی می کنند. اگر بتوانند احساسات خود را با اشخاص دیگری در میان بگذارند، برداشت واقع بینانه تر و عینی تری از خود به دست می آورند. گاهی اوقات آنها درباره آنچه پیرامون آنها وجود دارد ناامید می شوند و حالت منفی به خود می گیرند.

^   

 

روابط با دیگران

 • در اندیشه ها، علایق و کار خود فرو می روند و ممکن است روابط خود را فراموش کنند.
 • نسبت به کسانی که برای آنها مهم هستند صمیمی و وفادارند.
 • ممکن است به آسانی از برقراری تماس با دیگران خودداری ورزند.
 • یک فضای رها از تضاد و آرام را دوست دارند.
 • به ظاهر جسمانی خود توجهی ندارند. برایشان مهم نیست که دیگران درباره آنها چه فکر می کنند.
 • خوش خلق هستند.
 • با غریبه ها رسمی هستند و از آنها فاصله می گیرند.
 • از صحبتهای خودمانی خوششان نمی آید.
 • می توانند خود بین و خود خواه باشند.
 • اغلب از شرکای زندگی معاشرتی استقبال می کنند.

 

در محل کار

 • می توانند سیستمهای پیچیده و الگوهای مفهومی را بهبود بخشند، اما ترجیح می دهند که کاربرد و اجرا را به دیگران واگذار نمایند.
 • از صلاحیت حرفه ای سطح بالا برخوردارند و از این حیث به خود می بالند.
 • همه انتخابها را به دقت وارسی می کنند.
 • متوجه تضادها، ناسازگاری ها و اشکالات منطقی در اندیشه های خود و دیگران هستند.
 • وقتی موضوعی را به درستی درک کنند به حرکت درمی آیند.
 • دوست دارند هدفها و استانداردهای خود را در محیطی انعطاف پذیر و بی ساختار تعیین کنند.
 • اگر نتوانند از توانمندی های خود استفاده کنند، بدبین و افسرده می شوند.
 • دوست دارند که به طور مستقل کار کنند، اما تکمیل کارها برایشان دشوار است.
 • دوست ندارند دیگران را سرپرستی کنند.

 

 

نقاط قوت كاری

 • توانایی در نظر گرفتن تمامی امکانات و احتمالات موجود
 • توانایی درک مفاهیم پیچیده
 • توان حل خلاقانه مسائل
 • داشتن دید جامع و کلی نسبت به امور
 • خلاقیت بالا و برخورد غیر شخصی با مسائل
 • ریسک پذیری بالا و توان غلبه بر موانع
 • استقلال بالا
 • کنجکاوی زیاد و توان کسب اطلاعات مورد نیاز
 • توان تحلیل منطقی حتی در شرایط استرس زا
 • اعتماد به نفس بالا
 • انعطاف پذیری و سازگاری زیاد
 • علاقه به افزایش اطلاعات و علم خود

نقاط ضعف كاری

 • تمایل به محیطی بدون ساختار
 • عدم توجه به جزئیات
 • عدم علاقه به كارهای تكراری و روشهای سنتی
 • عدم علاقه به ساختارها و افراد غیر منعطف، غیرخلاق و بی صلاحیت
 • اعتماد به نفس بیش از اندازه
 • عدم علاقه به مسائل ساده و حل شده
 • عدم توانایی در انتقال ساده مفاهیم پیچیده به دیگران
 • توجه زیاد به موضوعات نظری و در نظر نگرفتن واقعیات

رضایت شغلی

برای یک مهندس رضایت شغلی یعنی:

بتواند ایده های جدید ارائه دهد و آنها را نقد و تحلیل کند.

این امکان را داشته باشد که توجه و انرژی خود را صرف کارهای خلاق کرده و صرفا به دنبال نتیجه کار نباشد.

کار چالشی و دارای مسائل پیچیده باشد و او بتواند آنها را خارج از روشهای متعارف انجام دهد.

فرصت مستقل کار کردن را داشته باشد. وقت کافی و فراوان داشته باشد که به طور خصوصی و در خلوت کارهایش را انجام دهد.

این امکان وجود داشته باشد که استانداردها و معیارهای خودش را در کارها لحاظ کند.

با انعطاف کافی کارهایش را انجام دهد. و ساختارهای موجود و قواعد و رویه های بی مورد، سدی در برابر وی ایجاد نکند.

بتواند با گروهی کوچک اما واجد شرایط و صلاحیت کارها را انجام دهد.

این امکان را داشته باشد که صلاحیتها و شایستگی های خود را پیوسته بیشتر کند و با اشخاص با صلاحیت و واجد شرایط در تماس باشد.

بتواند ایده های خلاق ارائه دهد و انجام کارها و تحقق خواسته هایش را به دیگران محول نماید.

نیازی به این نباشد که مستقیما اوقات خود را صرف سازماندهی سایرین کند.

 

 

مشاغل مناسب

مشاغل گروه کامپیوتر و تکنولوژی :

این مشاغل به مهندسان فرصت می دهد تا دست به کاری بزنند که به بهترین وجه انجام می دهند. یعنی تحلیل مسائل و فراهم آوردن راه حلهای مبتکرانه. اغلب مهندسان از کار کردن در زمینه های فنی لذت می برند. این تیپ شخصیتی دوست دارد با مسائل پیچیده روبرو شود و راههایی برای برطرف ساختن و حذف نقاط ضعف ارائه دهد.

 • مهندس کامپیوتر
 • طراح و تحلیلگر نرم افزار
 • برنامه نویس
 • متخصص و مدیر بانک اطلاعاتی
 • متخصص امنیت اطلاعات
 • متخصص و مدیر شبکه
 • طراح وب
 • مشاور مدیریت
 • برنامه ریز استراتژیک
 • برنامه ریز مالی
 • انیماتور

مشاغل گروه پزشکی و فنی :

رو به رشد بودن تخصصهای پزشکی و تکنولوژی های علمی برای مهندسان جالب است. این مشاغل و فرصت مناسبی فراهم می آورند که آنها با مفاهیم پیچیده روبرو گردند، پیوسته مطالب جدیدی بیاموزند و مجددا به سؤال "چه می شود اگر؟" پاسخ دهند. این حرفه ها بخصوص اگر با بررسی و پژوهش همراه باشند، به مهندسان فرصت می دهند که مستقل کارکنند.

 • متخصص اعصاب
 • جراح پلاستیک
 • متخصص ژنتیک
 • داروساز
 • فیزیکدان
 • میکروبیولوژیست
 • مهندس پزشکی
 • شیمیدان
 • فیزیکدان

 

مشاغل گروه تجارتی و حرفه ای :

مشاغل این گروه فرصت تحلیل و حل مسائل پیچیده را به مهندسان می دهند. این مشاغل اغلب چالشی بوده و نیاز به اندیشه فراوان و روشهای مبتکرانه برای برخورد با مسائل و چالشها دارند و خلاقیت در آنها نقش مهمی دارد.

 • وکیل
 • حقوقدان
 • اقتصاددان
 • روانشناس
 • تحلیلگر مالی
 • آرشیتکت
 • پژوهشگر

مشاغل گروه علمی و آکادمیک :

دنیای دانشگاهی اغلب مورد توجه مهندسانست. این تیپ شخصیتی از کرسی استادی دانشگاه و خصوصا از درس دادن به دانشجویان ممتاز لذت می برد. این اشخاص زمانی بهتر کار می کنند که تحت تأثیر قوانین و مقررات اضافی نباشند. آنان از بروکراسی اداری فراری هستند و این چیزی است که بسیاری از دانشگاهها نمی توانند از آن اجتناب کنند.

 • استاد دانشگاه
 • دانشمند
 • باستان شناس
 • ریاضیدان
 • مورخ
 • فیلسوف
 • ستاره شناس
 • مترجم

مشاغل گروه خلاق :

یکی از دلایل جذابیت این مشاغل برای مهندسان این است که آنها می توانند چیزهای نو و بکر خلق کنند. مهندسان از جریان خلاق کار لذت می برند و دوست دارند با اشخاص مختلف با زمینه های متفاوت کارکنند. مهندسان معمولا کار کردن به تنهایی را دوست دارند و در نهایت ترجیح می دهند با گروههای کوچک که دارای ذوق و استعداد خوب باشند، کار کنند.

 • عکاس
 • نویسنده
 • نقاش
 • رقصنده
 • موسیقیدان
 • مخترع
 • گرافیست
 • روزنامه نگار
 • کارگردان
 • تدوین گر
 • طراح صحنه

اوقات فراغت

مهندسان ترجیح می دهند که بسیاری از کارها را به تنهایی انجام دهند. آنها دوست دارند کارهایی بکنند که دیگران در آن دخالتی نداشته باشند. برخی از مهندسان از چالشهای جسمانی لذت می برند و بسیاری از آنها به فعالیتهایی مانند بریج، شطرنج و بازی با کلمات علاقمند هستند. مهندسان یاد گیرنده هایی برای همه مدت عمر هستند و پیوسته شعور خود را بیشتر می کنند.

    

پیشنهادات

به امیال و نیازهای دیگران حساس باشید. ببینید برای کسانی که شما به آنها بها می دهید چه موضوعی اهمیت دارد.

بیش از اندازه انتقادگر نباشید.

بیاموزید که آنچه را می نویسید یا می گویید ساده سازی کنید تا دیگران بتوانند شما را درک کند.

از موفقیتهای دیگران تعریف کنید، از استعدادهایشان حسن جویی کنید. حتی برای جزئی ترین کارها از آنها تعریف کنید.

تصمیم گیری های خود را به بعد موکول نکنید.

بیاموزید که خودتان را بیشتر بیان کنید. توضیح دهید که در درون خود چه احساسی دارید.

در بحثهای گروهی حرفتان را بزنید، حتی اگر اندیشه یا ایده ای ممکن است به نظرتان مسلم برسد.

وقتی با نظر شما مخالفت می شود، رفتار تدافعی اتخاذ نکنید.

به توانمندی های خود یعنی نوآور بودن، منطقی بودن، مستقل بودن، تحلیلگرا بودن، توجه داشتن به جنبه های فطری و دقت در اندیشیدن و به زبان جاری ساختن بها بدهید.

رمز موفقیت یك مهندس سازمان یافتگی بهتر، صبور بودن در مقابل سایرین و تلاش برای رسیدن به مهارتهای اجتماعی بیشتر است.

کارکردها : درونگرا - شمّی - فکری - داوری کننده

عنوان : برنامه ریز

توصیف : شایستگی + استقلال = کمال

دسته بندی : منطق گرایان، مفهوم پردازان، دانش طلبان

 

صفات کلیدی

 • استراتژیست
 • کمال گرا
 • مستقل
 • با انگیزه
 • قاطع
 • مصمم
 • كنجكاو
 • انتقاد پذیر
 • تحلیلگر
 • منظم
 • ساخت یافته
 • هدفمند
 • نتیجه گرا
 • درون نگر
 • با دقت
 • تمایل به داشتن حریم خصوصی
 • مسؤولیت پذیر
 • متکی به خود
 • پوست کلفت
 • ساکت
 • آرام
 • بی احساس
 • اهل تئوری
 • آینده نگر
 • قوی
 • استراتژیک
 • انعطاف پذیر
 • سازگار
 • پیچیده
 • اهل فکر و تصور
 • اهل نظریه و تئوری
 • غیر عملگرا

 

ویژگیهای شخصیتی

برنامه ریزان افرادی مستقل، با انگیزه و كمال طلب اند. نیاز شدید آنان به استقلال و صلاحیت شخصی و نیز باور بی چون و چرای نقطه نظرهای خود، انگیزه ای قدرتمند است که به خواسته های خود برسند. آنان به باورها و افكار خود اطمینان كامل دارند.

برنامه ریزان می توانند با توجه به لحن منطقی و انتقادی خود، نتایج کاربردی ایده های جدید را دریابند. الگویی ذهنی دارند که می گوید در شرایط مختلف چگونه باید باشند. این تیپ شخصیتی از خود و از دیگران توقع بالایی دارد، در ایجاد انگیزه در دیگران توانمند بوده و سعی می کند که به دیگران به اندازه خودش انگیزه بدهد. پیوسته برای بهبود خود، دیگران و هر چیزی که در پیرامون آنها قرار دارد تلاش می کنند. این اشخاص انتقاد پذیرند و از بی تفاوتی و یا از انتقاد چندان ناراحت نمی شوند.

برنامه ریزان نیاز فراوانی به استقلال دارند و در میان انواع گونه های شخصیتی بسیار مستقل عمل می کنند. آنها در انجام كارها روش مخصوص خودشان را داشته و به آن اطمینان دارند. این اشخاص اغلب کنجکاو، قاطع و مصمم هستند. آنها تحت تأثیر رفتار مقامات بالا دست قرار نمی گیرند. در جهت رسیدن به اهدافشان حداكثر تلاش خود را می كنند و در صورتی از قواعد و مقررات پیروی می کنند که آن را موافق رسیدن خود به اهدافشان بدانند.

برنامه ریزان با افکاری بزرگ، ذهنی مبتکرانه و انگیزه بالا برای پیاده سازی ایده هایشان و رسیدن به اهدافشان هستند. در زمینه های نظری بسیار قوی بوده، با مفاهیم پیچیده به راحتی کنار می آیند و در حل مسائل پیچیده متبحرند. این اشخاص، اندیشمندان استراتژیک خوبی هستند و به آسانی می توانند امتیازات و اشکالات همه موقعیت ها را درک کنند. آنها در موضوعاتی که علاقه شان را به خود جلب کند، سازمان دهندگان بسیار خوبی هستند. اگر پروژه یا ایده و نقطه نظر متعلق به خود آنها باشد، می توانند روی آن تمرکز فراوان داشته باشند و انرژی و انگیزه فراوان به خرج دهند. زمانی که متعهد انجام کاری می شوند، آن را سازماندهی و برنامه ریزی کرده و مصرانه آن را به انجام می رسانند.    

 

نقاط ضعف شخصیتی

برنامه ریزان که افرادی با پنداره و معیارهای بیش از اندازه بالا هستند ممکن است از خود و از دیگران انتظارات بیش از اندازه داشته باشند. آنها به این توجه ندارند که در برخورد با استانداردهای دیگران در چه سطح و اندازه ای ظاهر می شوند. برای آنها مهم معیارهایی است که خود در نظر می گیرند. این اشخاص در مواقعی رک و صریح انتقاد می کنند و متوجه این نیستند که رفتارشان روی دیگران چه تأثیری بر جای می گذارد. آنها معمولاً دیگران را تشویق نمی کنند تا در برابر ایده هایشان اظهار نظر بکنند. چون این تیپ شخصیتی روش خیلی غیر مشخصی دارد، چه بسا به اشتباه فرض را بر این بگذارد که دیگران هم مایلند با آنها این گونه برخورد شود. این تیپ شخصیتی لازم است که احساسات به ظاهر غیر منطقی دیگران را درک کند و بپذیرد که آنها هم منطقی و بااعتبارند. این امر سبب می شود که آنها از توهین به دیگران خودداری ورزند.

از آن جا که برنامه ریزان برای پنداره ها و نقطه نظرهای خود در آینده بهای قابل ملاحظه ای قائل هستند، ممکن است برخی از واقعیتهای مهم و حقایق زمان حاضر را از دست بدهند. از آن گذشته چه بسا متوجه ضعفهای عملی نقطه نظرهای خود نشوند. آنها با جمع آوری اطلاعات لازم می توانند از عملی بودن نقطه نظرهایشان آگاه شوند. این تیپ شخصیتی لازم است نقطه نظرهای پیچیده خود را به شکل ساده تری ارائه دهد تا دیگران با راحتی بیشتری از آنها سر در بیاورند.

چون برنامه ریزان اغلب مایلند تنها باشند، ممکن است به اندازه کافی از تجربیات دیگران استفاده نکنند، در حالی که مشاوره کردن با دیگران پیشاپیش غیر عملی بودن برخی از برنامه های آنها را ثابت می کند.

 

روابط با دیگران

 • محتاط هستند.
 • بسیار صمیمی و باوفا هستند و بیشتر به روابط سنتی بها می دهند.
 • محبت خود را تنها به نزدیکان خود نشان می دهند.
 • به معاشرتهای دو نفری علاقمندند.
 • به تیپهای معاشرتی علاقمندند تا کمی از حالت جدی خود بیرون آیند.
 • به تبادل نظر و تبادل افکار علاقمندند.
 • از صحبتهای خودمانی خوششان نمی آید. آنها دوست دارند از هر کاری که می کنند مطلبی بیاموزند.
 • نسبت به رد شدن و مورد بی اعتنایی قرار گرفتن حساس هستند، اما رنجش خود را از دیگران پنهان می دارند. نمی خواهند کسی از آسیب پذیری آنها مطلع شود.
 • جذب و شیفته کارشان هستند و ممکن است به روابط خود بهای لازم را ندهند.
 • ممکن است روی نظرهای خود سماجت به خرج دهند.

    

در محل کار

 • از توانمندیهای مفهومی و تصوری فراوان برخوردارند.
 • اطمینان فراوانی به بینشهای شمّی خود دارند و می توانند آنها را به واقعیت برسانند.
 • اغلب به مقام رهبری و یا مدیریت در موسسه و شرکت می رسند و به سازمان خود احساسی از هدفمندی، پنداره یا ماموریت می دهند.
 • به شکلی منطقی و منظم کار می کنند تا راه حلهایی نوآور و مبتکرانه برای مسائل ایجاد کنند.
 • سیستمها و راهکارهایی تدارک می بینند که برای کاری که در دست دارند جالب است.
 • برای رسیدن به مقصود همان اندازه که به خود فشار می آورند، به دیگران هم فشار می آورند.
 • وقتی واقعیت با الگوی آنها همخوانی ندارد، از خود انتقاد می کنند.
 • دوست دارند مستقل کار کنند، دوست ندارند کسی در کار آنها دخالت کند.
 • دوست دارند بر اجرای عقاید خود کنترل داشته باشند.

 

نقاط قوت كاری

 • اعتماد به افکار و اندیشه های خود
 • انگیزه بالا برای رسیدن به صلاحیت و شایستگی
 • توجه و تمرکز بالا روی موضوعات
 • توانایی در دیدن و در نظر گرفتن کلیه احتمالات و امکانات
 • لذت از چالشها و مسائل پیچیده
 • توان حل مساله و بررسی منطقی و عینی آن
 • توان رسیدن به هدف با وجود همه موانع و مشکلات
 • توانایی کار فردی
 • اخلاق کاری بالا
 • ایجاد سیستمها و الگوهای لازم برای رسیدن به هدف
 • مهارتهای سازمانی بالا
 • راحت بودن با تکنولوژی

    

نقاط ضعف كاری

 • عدم علاقه به جزئیات
 • عدم تحمل افراد دارای صلاحیت كم و یا با سرعت کاری کمتر از خود آنها
 • عدم قدردانی كافی از همكاران و كاركنان
 • عدم تمایل به صحبت و بحث درباره تصمیمات اتخاذ شده قبلی
 • عدم توجه كافی به واقعیات و تاكید زیاد بر نظریه ها و فرضیات
 • عدم انعطاف کافی برای تغییر در ایده های خود
 • كار كشیدن از دیگران به حد افراطی
 • توجه زیاد به زندگی كاری و كم توجهی به زندگی خانوادگی
 • كسل و دلسرد شدن مكرر در صورت نبودن شرایط خلاق كاری

  

رضایت شغلی

برای یک برنامه ریز رضایت شغلی یعنی:

بتواند راه حلهای مبتکرانه برای حل مسائل موجود پیدا کند تا سیستمهای موجود را بهبود بخشد.

انرژی خود را صرف به عمل در آوردن ایده های خوب کرده و به شکلی منطقی فعالیت داشته باشد.

با اشخاصی آگاه و با وجدان کار کند، افرادی که او به تخصص، هوش و صلاحیتهایشان احترام می گذارد

به خاطر نقطه نظرهایش به او اعتبار بدهند و در به اجرا در آوردن کار، اختیار کامل داشته باشد.

به طور مستقیم کار کند و بتواند گهگاه با گروههای کوچکی از اشخاص روشنفکر و آگاه تبادل نظر داشته باشد.

در جریان اطلاعات جدید قرار گیرد و شرایطی فراهم باشد که بتواند بر توانمندیها و صلاحیتهای خود بیفزاید.

این امکان را داشته باشد که محصولی فراهم آورد که با معیارهای بالای وی همخوانی داشته باشد.

کار حالت تکراری نداشته باشد.

استقلال و اختیار فراوان داشته باشد تا بتواند تغییراتی ایجاد کند و به رشد اشخاص و سیستمها کمک کند.

کار با معیارهای بالا و منصفانه انجام شود و به طور منصفانه ای زحمات او را جبران نماید.

^   

 

مشاغل مناسب

مشاغل گروه تجارت و امور مالی :

حرفه های تجارتی و مالی به توانایی های تحلیلی بالایی احتیاج دارند که بسیاری از برنامه ریزان دارای آن هستند.

 • مشاور مدیریت
 • مدیر مالی
 • تحلیلگر مالی
 • اقتصاددان
 • کارشناس بورس و سرمایه گذاری
 • برنامه ریز استراتژیک
 • خزانه دار

 

 

مشاغل گروه تکنولوژی :

رشته های تکنیکی با روحیه منطقی برنامه ریزان سازگار است. گاه آنها می توانند با استفاده از خلاقیت خود روشها و سیستمهای بدیع و جدید بوجود آورند.

 • دانشمند
 • پژوهشگر علمی
 • مدیر و کارشناس شبکه
 • متخصص امنیت اطلاعات
 • مهندس کامپیوتر
 • طراح و تحلیلگر سیستمهای نرم افزاری
 • برنامه نویس کامپیوتر
 • سرپرست بانک اطلاعاتی
 • مدیر وب سایت
 • ستاره شناس
 • آرشیتکت

 

 

 

مشاغل گروه آموزش :

تحصیلات عالی به مراتب بیش از آموزشهای دبستان و دبیرستان مورد توجه برنامه ریزان قرار دارد، زیرا تدریس در دانشگاه اغلب در زمینه نظریه های پیچیده با دیدگاههای فراگیرتر است. فراهم آوردن سیستمها و برنامه های درسی و اطمینان از کاربردی بودن آنها به برنامه ریزان امکان می دهد که صلاحیت و دانش خود را افزایش دهند.

 • استاد دانشگاه
 • مدیر مدرسه
 • ریاضیدان
 • متصدی کتابخانه

 

مشاغل گروه مراقبتهای بهداشتی و پزشکی :

برنامه ریزان در زمینه های فنی تر مربوط به حرفه های پزشکی به موفقیتهای شایان توجه دست پیدا می کنند. در این زمینه ها برنامه ریزان می توانند با حداقل دخالت دیگران به طور مستقیم کار کنند.

 • روانپزشک
 • روانشناس
 • مهندس پزشکی
 • داروساز
 • متخصص اعصاب
 • متخصص قلب و عروق
 • پژوهشگر دارویی
 • پاتولوژیست
 • میکروب شناس
 • متخصص ژنتیک
 • جراح

 

مشاغل گروه حرفه ای :

برنامه ریزان به مشاغل حرفه ای که از تنوع فراوان برخوردارند، علاقه مند هستند. تمامی این رشته ها به غیر از کار مدیریت نیازمند پژوهش و برنامه ریزی مستقل است. به وجود آوردن راهکارها، سیستمها و برنامه های بلند مدت شمّی بودن برنامه ریزان را به کار می گیرد. برنامه ریزان با توجه به قابلیتهای خود می توانند به شکلی منطقی به خواسته های خود برسند. مدیر برنامه ریز وقتی در سازمانهای کوچک کار کند، از کارش لذت می برد. او ترجیح می دهد که کارکنانش به او شباهت داشته باشند.

 • وکیل
 • قاضی
 • مدیر
 • مشاور مدیریت
 • مهندس مواد
 • مهندس هوا فضا
 • آرشیتکت
 • برنامه ریز استراتژیک
 • روانپزشک
 • خلبان
 • متخصص امور جنایی
 • نویسنده
 • تحلیلگر خبری
 • تحلیلگر مالی و سرمایه گذاری

مشاغل گروه خلاق :

برنامه ریزان از کارهای خلاق و بکر لذت می برند. نویسنده ها و نقاشان از شمّ خود برای خلق آثار استفاده می کنند. مخترعین می توانند سیستمها و طرحهای جدید خلق کنند که بر کیفیت زندگی جاری می افزاید.

 • نویسنده
 • سردبیر
 • روزنامه نگار
 • نقاش
 • مخترع
 • گرافیست
 • آرشیتکت

اوقات فراغت

دوست دارند که به تنهایی صرف وقت کنند، به تنهایی فکر کنند و موضوعات جدید را مطالعه کنند. بسیاری از آنها سعی می کنند بدنشان را شاداب و سرحال نگه دارند تا بهتر بتوانند فکر کنند. آنها از ورزشهای انفرادی مانند دویدن و شنا کردن خوششان می آید. از نظم و ترتیب خاصی برخوردارند. اوقات فراغت آنها برنامه ریزی شده و هدف دار است. آنها از فعالیتهایی خوششان می آید که با آن بتوانند چیز یاد بگیرند.

پیشنهادات

با دیگران صحبت کنید و از آنها نظر بخواهید.

حق به جانب و تدافعی نباشید. نقطه نظرهای دیگران را رد نکنید.

به نشانه های جسمانی استرس، قبل از این که حالت بحران پیدا کند توجه کنید. به محدودیتهای خود توجه کنید و از سرعت گام خود بکاهید.

با توجه به توانمندی های دیگران از آنها تعریف و تمجید کنید.

اگر می خواهید با دیگران رابطه داشته باشید، مراقب عدم حساسیت ها و انتقادها باشید.

در یک موقعیت منفی، مسؤولیت قسمت خود را بپذیرید.

بیاموزید که انعطاف پذیر باشید.

به کار کردن برای خود بها بدهید. بسیاری از برنامه ریزان به قدری مستقل هستند که نمی توانند برای دیگران کار کنند.

نخواهید که همه چیز زندگی را کنترل کنید.

به توانمندی های خود یعنی نوآور بودن، سازمان یافته بودن، مصمم بودن، اعتماد به نفس، استقلال و خودمختاری و توانایی درک پیچیدگی ها بها دهید.

رمز موفقیت یك برنامه ریز توجه به واقعیات عملی، توجه به ارزش کار دیگران و متعادل سازی زندگی کاری و خانوادگی است.

کارکردها : درونگرا - شمّی - احساسی - ملاحظه کننده

عنوان : رؤیاپرداز

توصیف : آرام و پر از احساس

دسته بندی : کمال گرایان، معنا طلب ها، آرمان گرایان

 

صفات کلیدی

 • کمال گرا
 • درون نگر
 • آینده نگر
 • آسان گیر
 • مستقل
 • کنجکاو
 • صبور
 • متعهد
 • صمیمی
 • وفادار
 • مهربان
 • همدل
 • حساس
 • فهیم
 • هنرمند
 • محتاط
 • با ملاحظه
 • محافظه کار
 • خونگرم
 • اهل نظریه و تئوری
 • غیر عملگرا
 • دارای قوه تخیل قوی
 • خلاق
 • شهودی
 • دارای شمّ قوی
 • همدل
 • تمایل به داشتن حریم خصوصی
 • سازگار
 • انعطاف پذیر
 • صلح طلب
 • با بصیرت
 • دارای آگاهی درونی
 • از خود گذشته
 • دگرمحور
 • نجیب
 • آرام
 • كم صحبت
 • بی سروصدا
 • معناگرا
 • ارزش گرا

^   

 

ویژگیهای شخصیتی

این تیپ شخصیتی به هماهنگی داخلی بیش از هر چیزی بها می دهد. آنها اشخاصی حساس، آرمان گرا، صمیمی و وفادار هستند. از خودشان انتظارات بالایی داشته و ایده آل های زیادی در فكر آنها وجود دارد. برای باورها، افكار و ارزشهای شخصی خود بهای فراوانی قائل اند و اغلب تحت تأثیر باورهای شخصی خود قرار می گیرند و وقتی به کاری که فکر می کنند ارزشمند است می پردازند، انگیزه پیدا می کنند.

رویا پردازان امکانات و احتمالات فراسوی آنچه شناخته شده است را در نظر دارند و بیشتر به رویاها و افکار خود توجه می کنند. اشخاصی روشن ضمیر، کنجکاو و با بصیرتند که اغلب افکاری بلند مدت دارند. در مسائل روزانه انعطاف پذیرند، از صبر و شکیبایی و سازگاری فراوان بهره دارند. وفادارند، به تعهدات خود پایبند هستند و برای خود معیارهای سطح بالا در نظر می گیرند.

رویا پردازان ایده آل ها و علایق فراوانی دارند که ذهنشان را به خود مشغول می کند. آنها عمیقاً به آنچه انتخاب می کنند، پایبندند و نسبت به آنچه به آن اعتقاد دارند، بسیار متعصب و متعهد هستند. این تیپ شخصیتی به درون خود توجه فراوان دارد. آنان مطابق ارزشهای درونی خود کار می کنند و از ایده های نو استقبال می کنند، اما اگر یکی از ارزشهای اصلی آنها رعایت نشود، ناراحت می شوند.

اشخاصی مهربان، همدل، فهیم و نسبت به احساسات و عواطف دیگران بسیار حساس بوده و از تعارض و اختلاف پرهیز می کنند. آنها علاقه ای ندارند که دیگران را مورد سلطه جویی قرار دهند، مگر آن که ارزشهایشان به خطر بیفتد و در صورت خدشه دار نشدن ارزشهایشان، از هرگونه اختلافی پرهیز می كنند.

رویا پردازان ارتباطات نوشتاری را به كلامی ترجیح می دهند و ترجیح می دهند احساسات خود را به شکل مکتوب و نه کلامی مخابره کنند. دارای توانایی زیادی در اثر گذاری بر دیگران هستند و وقتی می خواهند دیگران را نسبت به مهم بودن ایده آل های خود مجاب کنند، بسیار مجاب کننده می شوند.

رویا پردازان آرام، راحت و تایید کننده هستند. آنها به ندرت احساسات خود را ابراز می کنند و اغلب آرام، كم صحبت و بی سروصدا می باشند. با این حال با افراد همفكر خود بسیار صمیمی و گرم هستند. این تیپ شخصیتی بسیار دوستانه است، اما از اجتماعی شدن های سطحی احتراز می کند. از این رو نکات مهم خود را با افراد کمی در میان می گذارد. آنان به اشخاصی علاقه مندند که هدفها و ارزشهایشان را درک کنند. رویا پردازان زندگی درونی قدرتمند و احساسات پیچیده دارند. گاه درک رویا پردازان دشوار است، زیرا احساساتشان اغلب درونی است.

نقاط ضعف شخصیتی

چون منطق برای رویا پردازان یک اولویت نیست، گاه درباره واقعیت ها دچار اشتباه می شوند و توجه ندارند که چه بسا غیر منطقی ارزیابی شوند. وقتی رویاهای آنان با واقعیت نمی خواند، در نظر دیگران دمدمی و بوالهوس ظاهر می شوند. این تیپ شخصیتی بهتر است به توصیه اشخاص عملگرا توجه بیشتری مبذول دارد تا بداند که آیا نقطه نظرهایش عملی است و در دنیای حقیقی کاربرد دارد یا نه.

از آن جا که این اشخاص به آرمانهای خود به شدت وابسته هستند، ممکن است از کنار نقطه نظرهای دیگران به راحتی عبور کنند و در مواقعی سخت گیری به خرج دهند. آنان به محیط فیزیکی خود علاقه چندانی ندارند و اغلب به قدری سرشان شلوغ است که متوجه نمی شوند پیرامونشان چه اتفاقی می افتد.

رویا پردازان ممکن است روی پروژه ای بیش از حد نیاز وقت صرف کنند. تمایلات کمال طلبانه آنها ممکن است سبب شود به قدری روی موضوعی وقت صرف کنند که اصولاً آن پروژه شروع به کار نکند و این خطرناک است، زیرا لازم است این اشخاص راهی برای ابراز نقطه نظرهای خود پیدا کنند و برای آن که موفق شوند باید بیشتر به عملگرایی توجه داشته باشند.

رویا پردازان نسبت به انتقاد به شدت حساس هستند. همچنین آنها از خود توقع بیش از اندازه دارند و به همین دلیل برای خود معیارهای سطح بالا در نظر می گیرند. این کار آنها می تواند منجر به احساس نابسندگی شود، هرچند آنان می توانند اقدامات مهم و فراوانی انجام دهند. وقتی رویا پردازان ناامید شوند، درباره آنچه پیرامون آنها وجود دارد حالت منفی به خود می گیرند.

این تیپ شخصیتی به خاطر این که تمایل به راضی کردن دیگران دارد، نمی تواند اقداماتی بکند که به شهرت و نام نیک او لطمه بزند. این اشخاص در انتقاد کردن از دیگران مرددند. برای آنان جواب نه دادن بسیار دشوار است. و از این رو خیلی ها به اشتباه گمان می کنند که این اشخاص با آنها موافق اند. رویا پردازان باید ابراز وجود بیشتر را بیاموزند و در صورت نیاز صمیمانه از دیگران انتقاد کنند.

^   

روابط با دیگران

 • به اصالت و عمق روابط بها می دهند.
 • وفادار و صمیمی هستند، نسبت به دوستان وافراد خانواده خود متعهدند.
 • محتاط و ملاحظه کار هستند و با گروههای کوچک تر به راحتی بیشتری کنار می آیند.
 • می توانند سرگرم کننده باشند.
 • از این توانایی برخوردارند که از دیگران مراقبت و آنها را تشویق و تایید کنند.
 • از کسانی که صرف وقت کنند تا رویاها، اهداف و الهامات آنها را درک کنند، تشکر و قدر دانی می کنند.
 • اغلب به این دلیل که هم می خواهند در خلوت با خود باشند و هم علاقمند به معاشرت با دیگران هستند، در تعارض هستند.
 • به دیگران علاقمند و پر توجهند، اما در مواقعی بی تفاوت به نظر می رسند.
 • یا در جریان کمک به دیگران غرق می شوند و یا در بحر تحقق بخشیدن به رویاهای خود فرو می روند.
 • اغلب تصمیم نهایی خود را با دیگران در میان می گذارند.
 • می توانند نسبت به محیط خود حساس باشند. صداهای بلند را دوست ندارند، زیرا حواسشان را پرت می کند.
 • شریکی را برای خود می خواهند که با ارزشها و هدفهای آنان سهیم باشد.
 • در متعهد شدن محتاط عمل می کنند، اما وقتی متعهد شدند، تعهدشان بلند مدت و پر دوام است.

در محل کار

 • از مقررات، نظم، رویه، برنامه و سر وقت بودن خوششان نمی آید.
 • نیازی به این ندارند که ارزشهای خود را به دیگران تحمیل کنند. ترجیح می دهند که به آرامی نظراتشان را با دیگران در میان بگذارند و آنان را متقاعد سازند.
 • اغلب موفق و مصمم هستند و به روشی آرام برنامه های خود را دنبال می کنند.
 • اگر با گروهی باشند، می توانند رهبری آنها را به دست بگیرند.
 • در شرایط رقابت آمیز ممکن است با مشکلاتی روبرو شوند.
 • به استقلال و خود مختاری بها می دهند. از پرت شدن حواس خود خوششان نمی آید. دوست دارند هر کاری را که می کنند، به نحو احسن انجام دهند.
 • می توانند صبورانه کارهای سنجیده انجام دهند.
 • می خواهند به خاطر کارشان مورد تشویق و تحسین قرار گیرند.
 • خودشان را با معیارهای سطح بالا مقایسه می کنند.
 • از جوانب مختلف به مسائل نگاه می کنند. ممکن است گاهی قاطعیت لازم را نداشته باشند، زیرا نمی دانند برای آنها چه چیزی اهمیت دارد.
 • اگر نتوانند اهداف خود را تحقق بخشند، ممکن است مایوس و دلسرد شوند.

^   

 

نقاط قوت كاری

 • کنجکاوی زیاد و توان دستیابی به اطلاعات مورد نیاز
 • توجه به نیازها و انگیزه های دیگران
 • خوب فکر کردن و اندیشیدن، غالبا در بیرون از مرزهای موجود
 • تعهد زیاد و عمیق کاری
 • توانایی کار فردی در صورت نیاز
 • داشتن دید جامع و کلی
 • توانایی تغییر مسیر و جهت کاری

^   

نقاط ضعف كاری

 • عدم علاقه به انجام كارهای تكراری
 • عدم تمایل به انتقاد از دیگران
 • عدم علاقه به كار در شرایط رقابتی و تنش دار
 • عدم تمایل به كار در شرایط ساختار یافته و یا کار با افراد بیش از اندازه بی انعطاف
 • ایده آل گرا بودن و در نتیجه نداشتن واقع بینی كافی
 • بی علاقه به روشهای سنتی انجام كار
 • عدم تمایل به كار در حوزه های مغایر با ارزشهای خود
 • عدم توجه به تعیین اولویتها
 • نداشتن دید درست درباره مدت زمان لازم برای انجام كارها

   

رضایت شغلی

برای یک رویا پرداز رضایت شغلی یعنی:

کار با ارزشها و باورهای شخصی وی هماهنگی داشته باشد و به او امکان دهد تا پنداره خود را از طریق کارش ابراز کند.

به او فرصت دهد که روی جریان و نتیجه کار خود کنترل داشته باشد.

بتواند به شکلی مستقیم و خود مختار کار را انجام دهد. کار از فضای مخصوصی برخوردار باشد و کمتر کسی مزاحم او شود و در مواقعی بتواند کارش را به کسانی که احساس می کند به وی احترام می گذارند، ارائه دهد.

بتواند با ساختاری انعطاف پذیر و با حداقلی از قواعد و مقررات و هر زمان احساس راحتی می کرد، کار را انجام دهد

بتواند کار را با اشخاص دیگری که علاقه مند و خلاق هستند، ترجیحا بدون تنش و تضاد با اشخاص انجام دهد.

بتواند با انجام کار، رشد شخصی خود را تشویق کند.

لازم نباشد که مرتب کار را به دیگران ارائه داده و یا کسی از او بخواهد که قبل از تکمیل کار، آن را به دیگران عرضه کند.

به او این امکان را بدهد که از طریق کار به رشد دیگران کمک کند تا به حداکثر توانمندی خود برسند.

کار به صورتی باشد که لازم باشد دیگران را درک کند. به او امکان دهد با اشخاص به طور انفرادی روابط عمیقی به وجود آورد.

کار به وی امکان دهد برای دسترسی به ایده آل هایش تلاش کرده و تحت تأثیر مسائل و مشکلات سیاسی، مالی یا موانع دیگر متوقف نشود.

مشاغل مناسب

مشاغل گروه خلاق و هنری :

رویا پردازان از آن جهت به هنر علاقه مندند که می توانند خود و نقطه نظرهایشان را به شکلی خلاق و شخصی ابراز دارند. آزادی شخصی و انعطاف پذیری یک هنرمند سبکی برای زندگی است که اغلب رویا پردازان به آن توجه دارند. رویا پردازان در تمام زمینه های هنری می خواهند ندای درون خود را به سمع و نظر دیگران برسانند. بسیاری از رویا پردازان خودشان را هنرمند می دانند، حتی اگر از طریق کار هنری امرار معاش نکنند. بعضی از رویا پردازان معتقدند هنرمند بودن کاری نیست که آنها انتخاب کرده باشند، بلکه کیفیتی است که در آنها هست و باید آن را تحمل کنند.

 • نقاش
 • نویسنده
 • شاعر
 • رمان نویس
 • ناشر
 • سردبیر و روزنامه نگار
 • ویراستار
 • آرشیتکت
 • بازیگر
 • موسیقیدان
 • آهنگساز
 • گرافیست
 • طراح صحنه
 • طراح داخلی

مشاغل گروه آموزش و مشاوره :

تدریس و مشاوره زمینه های شغلی هستند که تیپ شخصیتی رویا پرداز با آن به رشد و اعتلای دیگران کمک می کند. رویا پردازان با تمام وجود به رشد و اعتلای دیگران علاقه مندند. آنها محیط دانشگاه را به محیط مدرسه و دبیرستان ترجیح می دهند زیرا در کالج انگیزه های دانشجویان بیشتر است. آنها از فرایند یادگیری لذت می برند و به عنوان یک پژوهشگر، یک آموزش دهنده یا یک کتابدار به دنبال معانی عمیق تر می گردند. رویا پردازان به عنوان مشاور، روانشناس و مددکار اجتماعی بسیار موفق عمل می کنند و می خواهند به دیگران کمک کنند تا به فراست و دانش بیشتری دسترسی پیدا کنند.

 • استاد دانشگاه
 • پژوهشگر
 • روانشناس بالینی
 • مشاور
 • مشاور تحصیلی
 • مشاور شغلی
 • مدد کار اجتماعی
 • مشاور ترک اعتیاد
 • کتابخانه دار
 • معلم
 • مترجم

 

مشاغل گروه مذهبی :

بسیاری از مشاوران ایده آل فعالیتهای دینی و مذهبی را دوست دارند. آنان از اینکه به دیگران کمک کنند تا جنبه های معنوی خود را افزایش دهند، لذت می برند. آنها سوای برقراری رابطه انفرادی با دیگران، از وعظ و سخنرانی برای مردم لذت می برند.

 • روحانی
 • کشیش
 • مبلغ دینی
 • مدرس دینی

 

مشاغل گروه مراقبتهای بهداشتی :

یکی از دلایل مهم علاقه رویا پردازان به این مشاغل این است که می توانند از نزدیک با اشخاص ارتباط برقرار سازند. رویا پردازان عموما به استقلال و خود مختاری علاقه مندند و این مشاغل آنان را در این راستا کمک می کند.

 • متخصص تغذیه
 • فیزیوتراپ
 • مدد کار اجتماعی
 • متخصص گفتاردرمانی
 • ماساژ درمانگر
 • متخصص ژنتیک

 

مشاغل گروه توسعه سازمانی :

با آنکه رویا پردازان معمولا از کار تجارت و بازرگانی خوشنود نمی شوند، در برخی از حرفه ها به رضایت خاطر شغلی و موفقیت می رسند. بعضی از رویا پردازان اگر در شرکت هایی کار کنند که حاصل کارشان کمک به دیگران باشد، از آن استقبال می کنند. آنان اغلب در واحدهای بهسازی نیروی انسانی شکوفا می شوند. این اشخاص دوست دارند با افرادی حمایتگر کار کرده و کارشان از ناحیه دیگران تأیید شود.

 • مدیر منابع انسانی
 • مشاور توسعه و بهسازی سازمانی
 • مشاور نیروی انسانی

 

 

مشاغل گروه تکنولوژی :

درحال حاضر نیاز روزافزون به کسانی وجود دارد که تکنولوژی را درک کنند و در ضمن از مهارتهای ارتباطی مطلوب برخوردار باشند.

 • مدیر روابط مشتریان
 • مشاور تکنولوژی
 • مدیر پروژه
 • تهیه کننده نرم افزارهای آموزشی

^   

 

اوقات فراغت

رویا پردازان ترجیح می دهند اوقات خود را به تنهایی صرف کنند. در ضمن دوست دارند با دوستان نزدیک خود به موزه، سینما و یا به دامان طبیعت بروند. آنها از یاد گرفتن مطالب جدید لذت می برند و به درک معانی زندگی علاقمند هستند.

 

پیشنهادات

وقت بیش از اندازه صرف بررسی امکانات و احتمالات نکنید. به عمل و اقدام هم توجه داشته باشید.

راهی پیدا کنید تا به ایده آل های خود امکان ابراز بدهید. ارزشها، پنداره ها و عواطف خود را با نزدیکانتان در میان بگذارید.

ریسک کنید خودتان و کارتان را به جهان عرضه نمایید.

به نیازها و خواسته های دیگران به بهای بی توجهی به خواسته ها و نیازهای خود، توجه نکنید.

بیاموزید که حد مرزی در نظر بگیرید. بیاموزید که در مواقعی نه بگویید.

از مسامحه کردن اجتناب کنید. به ضرب الاجل ها توجه داشته باشید.

به تعهدات خود عمل کنید. مراقب کمال طلبی باشید.

به جای اینکه تنها به منابع خود اتکا کنید از دیگران هم کمک بگیرید.

وقتی مساله ای دارید از یکی از دوستان خود بخواهید به حرفهای شما گوش دهد، اما تا وقتی حرفتان را تمام نکرده اید، راهنمایی نکند.

از کسانی که به آنها اعتماد دارید تقاضای کمک کنید. از انتظارات و توقعات بیجا دست بکشید.

وقتی تعارض بروز می کند، اعتراض خود رابیان کنید. اگر مخالفتهای خود را روی هم انباشت کنید روزی می رسد که منفجر شود.

به دیگران توصیه و آرامش بدهید.

به ارزشهای خود بها دهید و بر اساس آنها تصمیم گیری کنید.

به نقاط قوت خود یعنی آرمان گرایی، همدلی، خلاقیت ، حساسیت، فکر کردن، محبت کردن، بکر بودن، سازگاری و کنجکاوی بهای لازم را بدهید.

رمز موفقیت یك رویا پرداز داشتن انتظارات واقع بینانه، توجه به مصالحه و شخصی نکردن مسائل است.

کارکردها : درونگرا - شمّی - احساسی - داوری کننده

عنوان : محرم راز

توصیف : تسریع کننده تغییرات مثبت

دسته بندی : کمال گرایان، معنا طلب ها، آرمان گرایان

 

صفات کلیدی

 • رازدار
 • درون نگر
 • مهربان
 • متمرکز
 • همدل
 • مستقل
 • مصمم
 • قاطع
 • حساس
 • کمال گرا
 • حساس
 • تمایل به داشتن حریم خصوصی
 • دارای برنامه
 • با درک و فهم
 • از خود گذشته
 • دگرمحور
 • اهل نظریه و تئوری
 • غیر عملگرا
 • نجیب
 • آینده نگر
 • صلح طلب
 • مشوق
 • دلگرم کننده
 • پیچیده
 • هدف گرا
 • هدفمند
 • نتیجه گرا
 • شهودی
 • دارای شمّ قوی
 • منظم
 • ساخت یافته
 • احساساتی
 • ارزش گرا
 • خلاق
 • ساکت
 • آرام

 

ویژگیهای شخصیتی

مشاوران ایده آل در دنیایی از ایده ها زندگی می کنند. آنها اشخاصی مستقل، متفكر و اندیشمند، همراه با احساسات قوی، اصول محکم و همیت مشخص هستند. آنها به نقطه نظرها و تصمیمات خود اعتماد دارند، از پنداره های درونی خود انگیزه می گیرند و برای آنها به شدت احترام و توجه قائل اند. این تیپ شخصیتی از تصور و تخیل غنی برخوردار است و به احساسات و انگیزه های دیگران بها می دهد. معمولاً در موقعیتهای مختلف به عمق آنها توجه دارند و معانی عمیق تر را می بینند و در برخورد با موقعیتها از شمّ قوی برخوردارند. به الهامات و ایده آلهای خود وابسته اند و به دیگران نیز رشد و فراست می بخشند. برای الهامات، آرزوها و استنباط های خود ارزش زیادی قائل اند، حتی اگر دیگران آنها را تایید نكنند.

مشاوران ایده آل صمیمی، وفادار، متعهد و آرمان گرا هستند. دوست دارند که نقطه نظرهایشان مورد پسند قرار گیرد و به اجرا درآید. آنان برای انسجام و تمامیت ارزش فراوان قائل اند، بسیار مصمم بوده و ممکن است گاه به قدری مصصم رفتار کنند، که سماجت به خرج دهند. مشاوران ایده آل به سبب اعتقاد بارزشان به پنداره های روشن و اینکه می دانند چه چیزی به صلاح مردم و جامعه است رهبران و تصمیم گیرندگان خوبی می شوند. اغلب مردم به این اشخاص احترام می گذارند.

از آنجا که مشاوران ایده آل به رسیدن به توافق و هماهنگی با دیگران علاقه دارند، دوست دارند اعتبار نقطه نظرهایشان را به دیگران بقبولانند. آنان با تصدیق کردن و با تعریف و تمجید از دیگران همکاری آنها را برای خود می خرند. علاقه ای به اختلاف نداشته و تمایل به رسیدن به توافق با دیگران دارند. این تیپ شخصیتی سعی می کند که تا حد امکان از اختلاف و تعارض فاصله بگیرد.

مشاوران ایده آل اغلب تصمیم گیرندگانی فکور و اندیشمند هستند. آنان مساله را جالب ارزیابی کرده و اغلب قبل از اینکه دست به کار شوند، خوب فکر می کنند. آنها ترجیح می دهند که در هر زمان تنها به یک موضوع بیندیشند.

مشاوران ایده آل ساکت، مهربان و همدل و مردم شناس هستند. به منافع دیگران اهمیت می دهند و دوست دارند که به رفاه و حال خوش دیگران توجه کنند. از احساسات و علایق دیگران خبر دارند و اغلب اوقات با اشخاص سختگیر به راحتی کنار می آیند. مشاوران ایده آل معمولاً افرادی با شخصیتی پیچیده هستند، و می توانند در ضمن آنکه با احساس هستند، سختگیر نیز باشند. شناخت آنها گاهی سخت است و شخصیت پیچیده آنها اغلب اسباب حیرت دیگران را فراهم می سازد. آنان دوستانی دیرینه دارند و در شرایط مناسب می توانند بر شمار دوستان خود بیفزایند.

   نقاط ضعف شخصیتی

از آنجا که این اشخاص به شدت به ایده ها و نقطه نظرها توجه دارند، گاه کارهایشان عملی نیست و به بسیاری از کارهای روزانه که محتاج توجه است نمی رسند. آشنا شدن بیشتر با آنچه پیرامونشان می گذرد و تکیه بیشتر بر اطلاعات به اثبات رسیده، به مشاوران ایده آل کمک می کند تا از ایده های خلاق خود در دنیای واقعیت ها استفاده کنند.

مشاوران ایده آل ممکن است به قدری به اصول خود پای بند باشند که گرفتار گسسته بینی شوند. آنها ممکن است در زمینه تغییر، سمج و مصر باشند و پس از گرفتن یک تصمیم نخواهند آن را به سادگی عوض کنند. گاه آنان از کنار واقعیت های مهمی که از موضع آنها حمایت نکند، به راحتی می گذرند و یا در برابر ایده هایی که با ارزش های آنها در تعارض باشد مقاومت می نمایند. ممکن است اعتراضات دیگران را نشنوند، زیرا به نظرشان برسد که موضعشان کمترین اشکالی ندارد. مشاوران ایده آل باید به خود و به کارشان با عینیت بیشتری توجه کنند.

مشاوران ایده آل به این دلیل که بسیار به پنداره خود توجه دارند، ممکن است بیش از اندازه به وضع قوانین و مقررات بپردازند. آنان اغلب کمال طلب هستند و می توانند نسبت به انتقاد به شدت حساس باشند. گرچه آنها از اراده قوی برخوردارند، در برخورد با تعارض و اختلاف در روابطشان دشواری هایی دارند. هر چه مشاوران ایده آل بیشتر بتوانند درباره خود و روابطشان عینی تر به مسائل نگاه کنند، آسیب پذیری شان کمتر می شود.

روابط با دیگران

 • آرام و دل نازک هستند.
 • دوست دارند خانه راحتی داشته باشند.
 • می توانند بسیار صمیمی باشند. ممکن به خاطر نیازهای شریک زندگیشان تن به هر کاری بدهند.
 • شنونده خوبی هستند.
 • احساسات، عواطف و محبتهای خود را با شمار کوچکی از دوستانشان در میان می گذارند.
 • اغلب خود را در قبال احساسات دیگران مسؤول می دانند و نمی توانند حد و مرز سالمی را رعایت کنند.
 • می توانند روحیه ای متلون داشته باشند.
 • نسبت به انتقاد بسیار حساس هستند و اگر آنها را درک نکنند، به شدت رنجش به دل می گیرند.
 • در بیان اندیشه های خود با دشواری روبرو هستند.
 • نیازمند هماهنگی هستند و اگر به این هماهنگی نرسند، رنجش به دل می گیرند.
 • وقتی لازم باشد که با افراد برخورد کنند، مودبانه رفتار می کنند.

در محل کار

 • به شدت بکر و خلاق هستند.
 • برای دستیابی به اهداف بلند مدت خود کار می کنند. می خواهند ببینند که نقطه نظرهایشان صورت تحقق پیدا می کند و به کار بسته می شود.
 • می توانند از خود و دیگران به شدت متوقع باشند. اغلب کمال طلب هستند.
 • در دفاع از ارزشها و باورهای خود بسیار راسخ هستند.
 • از ایده آلها و هدفهایشان حمایت می کنند.
 • اغلب به رفاه مردم کمک می کنند.
 • ناکامیها را مسائلی می دانند که باید حل و فصل شوند.
 • در استفاده از کلمات بسیار دقیق هستند.
 • درباره مسائل به طور دقیق فکر می کنند. در تمرکز قوی هستند و از پرت شدن حواسشان خوششان نمی آید.
 • ترجیح می دهند در مکانهایی بی سر و صدا و سازمان یافته کار کنند.
 • خواهان تحسین و احترام هستند، اما دوست ندارند که توجه دیگران را به خود جلب کنند.
 • می توانند رهبرانی مجاب کننده و الهام بخش باشند.
 • دوست دارند اوقات خود را سازماندهی کنند و روی فرایند محصول کنترل داشته باشند.

نقاط قوت كاری

 • داشتن تمرکز و توجه کافی به پروژه هایی که برایشان جالب است
 • داشتن قاطعیت و مهارتهای سازمانی قوی
 • خلاقیت بالا
 • داشتن همدلی و توان پیش بینی نیازهای دیگران
 • داشتن دید جامع و همه جانبه نسبت به کارها و مسائل
 • توانایی درک مسائل پیچیده
 • علاقه فراوان به کمک به رشد و تعالی دیگران
 • میل به مولد بودن و رسیدن به اهداف خود
 • تعهد عمیق به کاری که به آن اعتقاد دارند

^   

نقاط ضعف كاری

 • قضاوت و داوری بیش از حد
 • دشواری در برخورد با تعارضات و اختلافات
 • عدم تمایل به كار در پروژه های مخالف با ارزشهایشان
 • عدم تمایل به كار در شرایط رقابتی و چالشی
 • نداشتن انعطاف و چابكی كافی
 • دشواری در ایجاد نظم و ترتیب در نیروهای زیردست
 • دشواری در انتقال ایده های پیچیده و نو
 • نداشتن دید واقع بینانه در خصوص زمان و مدت انجام كارها

^   

رضایت شغلی

برای یک مشاور ایده آل رضایت شغلی یعنی:

بتواند روی ایده ها و نقطه نظرهایی کار کند که به رشد و تعالی دیگران کمک کند.

امکان تولید محصولات و خدماتی را که به آنها اعتقاد دارد و به خاطرشان احساس افتخار می کند، داشته باشد.

به حرفه نویسندگی و مالکیت وی و تلاشهای منحصر به فردی که می تواند داشته باشد توجه شود و به آن بها داده شود.

بتواند خودش را ابراز کند و نتیجه پنداره خود را ببیند.

به وی اجازه داده شود از ایده های خود برای یاری رسانی به دیگران استفاده کند.

بتواند کارش را در محیطی دوستانه و عاری از تنش انجام دهد.

بتواند به طور مستقل کار کند، اما نظراتش را با دیگران در میان بگذارد و از محیطی دوستانه برخوردار باشد.

این امکان وجود داشته باشد که اوقات و محیط کار خودش را سازماندهی کرده و روی جریان و نتیجه کار کنترل کافی داشته باشد.

به وی فرصت کافی داده شود که نقطه نظرهایش را صورت بندی و پردازش نماید، به طوری که در شرایط آمادگی مطلوب قرار گیرد.

کار با ارزشها و باورهای شخصی وی هماهنگی داشته باشد و بتواند از نظر شخصی و حرفه ای به کمال برسد.

مشاغل مناسب

مشاغل گروه مشاوره و آموزش :

این مشاغل به مشاوران ایده آل امکان می دهد تا از دانش و نقطه نظرهای خود برای کمک به دیگران استفاده کنند. زمینه های مشاوره و آموزش نیاز به ارتباط نزدیک و خصوصی با دیگران دارند و این به مشاوران ایده آل امکان می دهد تا با دیگران ارتباط عمیق پیدا کنند.

 • روانشناس
 • مشاور
 • مشاور شغلی
 • مشاور تحصیلی
 • معلم دبیرستان
 • مددکار اجتماعی
 • کتابدار
 • جامعه شناس

مشاغل گروه مذهب :

کارهای دینی مستلزم تعهد عمیق شخصی است. باید فلسفه کاری در میان باشد که بتوان آن را یک مأموریت دانست. مشاوران ایده آل از اینکه بتوانند فلسفه و باورهای خود را با دیگران در میان بگذارند لذت می برند.

 • روحانی
 • کشیش
 • راهب و راهبه
 • مددکار مذهبی

مشاغل گروه کارهای خلاق :

علاقه مشاوران ایده آل به هنر ناشی از توانایی شان در خلق آثار منحصر به فرد، با استفاده از ایده هایشان است. آنها به کمک هنر می توانند خود را ابراز کنند و بر دیگران تاثیر بگذارند. کار در بسیاری از این مشاغل به صورت مستقل و فردی است و به آنان این امکان را می دهد که محیط را کنترل و سازماندهی کنند.

 • نقاش
 • شاعر
 • نمایشنامه نویس
 • رمان نویس
 • ناشر
 • طراح صحنه
 • طراح لباس
 • طراح داخلی
 • طراح آگهی های تجاری
 • گرافیست
 • فیلمساز مستند
 • تدوین گر
 • سردبیر

 

مشاغل گروه مراقبتهای بهداشتی و خدمات اجتماعی :

افرادی که در زمینه خدمات اجتماعی کار می کنند متعهدند که به دیگران کمک کنند. اغلب مشاوران ایده آل کار کردن در این زمینه را دوست دارند، به خصوص اگر جمع محدودی به این کار بپردازند. خدمات اجتماعی به مشاوران ایده آل فرصت می دهد تا به دیگران کمک کنند.

 • متخصص تغذیه
 • متخصص گفتار درمانی
 • متخصص ستون فقرات
 • متخصص ماساژ درمانی
 • مددکار اجتماعی

 

 

مشاغل گروه بازرگانی و تجارتی :

اگر چه مشاوران ایده آل در مجموع به کارهای بازرگانی و تجارتی علاقه نشان نمی دهند، اما به زمینه هایی از تجارت و بازرگانی علاقه مندند. منابع انسانی، امور پرسنلی، مشاوره در مورد بهسازی سازمانی، موضوعاتی است که این تیپ شخصیتی ممکن است به آن علاقه مند گردد.

 • کارشناس و مدیر منابع انسانی
 • کارشناس و مدیر بازاریابی
 • مترجم
 • مشاور توسعه و بهسازی سازمانی
 • متصدی کتابخانه

 

 

مشاغل گروه تکنولوژی :

مشاوران ایده آل به دلیل داشتن دید کلی نگر می توانند به خوبی روی پروژه ها و فرآیندها نظارت داشته و آنها را مطابق برنامه تعیین شده پیش ببرند.

 • مدیر پروژه
 • مشاور تکنولوژی

 

اوقات فراغت

مشاوران ایده آل اعتقاد به تعادل بین صرف وقت به تنهایی(به منظور رسیدگی به پروژه های خلاق) و صرف وقت با دوستان و افراد خانواده دارند. برای آنها وجود یک خانواده خوشایند بسیار مهم است. بسیاری از مشاوران ایده آل از شرکت در مناسبتهای فرهنگی و هنری لذت می برند. مشاوران ایده آل کارهای ذهنی را بیش از کارهای جسمانی دوست دارند.

 

پیشنهادات

به زمانی که برای تنها بودن، در خیال فرو رفتن، بررسی تئوریها و خواندن و خلق کردن احتیاج دارید، احترام بگذارید.

نقطه نظرها، پنداره ها، احساسات و غنای درون خود را با نزدیکانتان سهیم شوید.

در ارتباط خود صریح و مستقیم باشید.

سعی کنید به دیگران زمانی که نیاز دارند، محبت کنید.

در اینکه به چه اندازه می توانید از دیگران قبولی و پذیرش بطلبید، واقع بین باشید.

بیش از اندازه، خود را تحلیل نکنید. احساسات خود را از طریق نوشتن یا صحبت کردن ابراز نمایید.

روحیه خود را گذرا در نظر بگیرید. بدانید که روحیه تان تغییر خواهد کرد.

بی جهت وقت خود را صرف جزئیات بیش از اندازه نکنید. تصمیم بگیرید چه کارهایی مفید است و چه فعالیت هایی را باید کنار بگذارید.

نخواهید که زندگی را کنترل کنید. بگذارید عالم هستی کار خودش را بکند.

از سرعت زندگی خود بکاهید. بیش از اندازه خودتان را تحت فشار قرار ندهید.

با کم و کاستهای زندگی کنار بیایید. امور را به شکلی که هستند بپذیرید و نخواهید که همه چیز براساس ایده آل شما باشد.

دوستانی را انتخاب کنید که نظرات شما را درک کنند و شما را تشویق کنند که خودتان باشید.

به نقاط قوت خود یعنی بینش فراوان، کمالگرایی، بکر بودن، خلاقیت، مهربانی، صمیمیت، حساسیت، وفاداری، سازمان یافتگی، نو آوری و قاطعیت. توجه داشته باشید.

رمز موفقیت یك مشاور ایده آل توجه به جزئیات، انعطاف پذیر بودن و دست به کار شدن است.

کارکردها : برونگرا - حسی - فکری - ملاحظه کننده

عنوان : متقاعد کننده

توصیف : بیایید مشغول شویم!

دسته بندی : خالقین، تجربه گرایان، هیجان طلب ها

 

صفات کلیدی

 • ترغیب کننده
 • مشوق
 • مجاب کننده
 • عملگرا
 • واقع بین
 • انعطاف پذیر
 • سازگار
 • مقاوم
 • هدایتگر
 • تجربه گرا
 • منطقی
 • با انگیزه
 • اجتماعی
 • مردم دار
 • ریسک پذیر
 • پوست کلفت
 • پرشور و اشتیاق
 • مطمئن
 • صریح
 • دوستدار احساسات
 • بی خیال
 • هدفمند
 • نتیجه گرا
 • فعال
 • کنجکاو
 • پرانرژی
 • با نشاط
 • سرزنده
 • غیر رسمی
 • حلال مشکلات
 • شوخ طبع
 • خوش برخورد
 • صمیمی و دوستانه

^   

 

ویژگیهای شخصیتی

متقاعد کننده ها شاد، فعال، سهل انگار و خودجوش اند و هرگز برای چیزی نگران نمی شوند. تمرکزشان بر روی اینجا و اکنون است، از لحظه حال لذت می برند و علاقه ای به برنامه ریزی برای آینده ندارند.

متقاعد کننده ها به شدت واقع بین هستند و با در نظر گرفتن نتایج فوری، یک روش عملی و واقع بینانه را در پیش می گیرند. به آنچه احساسشان به آنها حکم می کند، بها داده و بر مبنای احساسات خود عمل می كنند. آنها کنجکاو و مشاهده گر بوده و خود به خودی و خود انگیختگی دارند. به این دلیل که شرایط را به آن شکلی که هست، قبول می کنند، ذهنی باز دارند و خود و دیگران را تحمل می نمایند.

متقاعد کننده ها به جای گفتگو، به عمل بها می دهند و از برخورد با مسائلی که صورت خارجی پیدا می کنند، لذت می برند. آنان عملگرا بوده، به مسائل عینی علاقمندند و نظریات و توضیحات مفهومی آنها را خسته می کند. آنها از تجربه کردن می آموزند.

در حل مسائل از توانمندی فراوانی برخوردارند، زیرا می توانند واقعیتها را به خوبی درک کرده و سپس به کمک آن به سرعت راه حلهای منطقی تدبیر کنند. رفتاری سیاستمدارانه دارند و در مذاکره، دیپلماتیک رفتار می کنند. دوست دارند از روشهای غیر متعارف استفاده کنند.

متقاعد کننده ها خوش برخورد، دوست داشتنی و معاشرتی هستند و رفتاری دوستانه دارند. آنها در اغلب شرایط در راحتی سیر می کنند. رفتاری نشاط برانگیز دارند و ممکن است تا دلتان بخواهد لطیفه و جوک تعریف کنند. در ایجاد صلح بین طرفین تبحر دارند. می توانند شرایط دشوار و پیچیده را آرام کنند و میان نظرات مغایر و مخالف آشتی برقرار سازند. آنان از هر لحظه که مشغول فعالیت با دیگران اند، لذت می برند.

متقاعد کننده ها اشخاصی مطمئن و جالب هستند. دوست دارند با کسانی باشند که علایق و ماجراهای لذت بخش خود را با آنان در میان بگذارند. رفتاری جذاب و همه گیر دارند، اما در ضمن می توانند صریح، مستقیم و قاطع باشند. فعالند و انرژی بیش از اندازه دارند. پیوسته در تب و تاب و تلاش هستند.

 

 

 

نقاط ضعف شخصیتی

علاقه متقاعد کننده ها برای زندگی کردن در لحظه و برخورد اضطرار گونه با بحرانهای غیر منتظره می تواند برای آنها تولید اشکال فراوان بکند. ممکن است به دلیل نداشتن برنامه ریزی، فرصتهای مناسبی را از دست بدهند. آنها در مواقعی، بیش از حد توان خود مسؤولیت می پذیرند و از این رو خودشان را زیر فشار می گذارند و در نتیجه نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند. این تیپ شخصیتی باید به فراسوی لحظه اکنون توجه کند و راههایی را بیابد تا وظایف خود را به موقع انجام دهد.

متقاعد کننده ها به احساسات دیگران بی توجه اند و چون می خواهند رفتاری صادقانه را به نمایش بگذارند، ممکن است صراحت و رک گویی بیش از اندازه بروز دهند. و کسانی را که می خواهند آنها را سرگرم کنند، دلگیر و دلخور نمایند.

از آنجا که متقاعد کننده ها علاقه مندند هرچه سریعتر مسائل را حل و فصل کنند، چه بسا از یک مساله و بحران، شتابزده به مساله و بحران دیگر بروند و از کنار بخشهای کمتر جالب پروژه ای که در دست دارند بی تفاوت عبور کنند. متقاعد کننده ها باید از سرعت خود بکاهند و معیارهایی برای اقدامات خود در نظر بگیرند. همچنین باید با موضوع مدیریت زمان آشنایی بیشتری پیدا کنند. آنها به روشهای برنامه ریزی نیازمند هستند تا بتوانند مسائل را به موقع و به طور موثر حل و فصل نمایند.

روابط با دیگران

 • مستقل هستند و آزادی را دوست دارند. دوست ندارند کنترل شوند.
 • زیر فشار به سادگی احساس می کنند که گیر افتاده اند.
 • همیشه مترصد ماجراها و تجربه های جدید هستند.
 • خوشبین بوده و وقت زیادی را صرف نگرانی و تاسف نمی کنند.
 • آشنایان زیادی دارند و با گروههای مختلف مردم به خوبی کنار می آیند.
 • علاقه چندانی به پرداختن به مباحث عاطفی و میان فردی ندارند.
 • دوست دارند شرکای زندگی بالقوه خود را تحت تاثیر جاذبه، موفقیت و توانمندی خود قرار دهند.
 • در زمینه های مادی بسیار سخاوتمند هستند، اما ممکن است کارهای مشخصی که برای ایجاد صمیمیت لازم است را فراموش کنند.
 • شادی و هیجان را به روابط خود می آورند.
 • تحت تاثیر تضاد و تعارض تحریک می شوند و به هیجان می آیند.
 • می توانند غیر قابل پیش بینی باشند. ممکن است عکس آنچه را که شما انتظار دارید، انجام دهند و لزومی برای توجیه رفتارشان احساس نکنند.

^   

در محل کار

 • مبتکر، پر مایه و عملگراهستند. دوست دارند با حقایق روبرو شوند و به شدت نتیجه گرا هستند.
 • در برخورد با مسائل از منطق استفاده می کنند.
 • می توانند حقایق مختلفی را درک و آنها را به یاد بیاورند.
 • از این که در آخرین لحظه کارها را انجام دهند لذت می برند.
 • زیر فشار بسیار خونسرد هستند.
 • می توانند موقعیتهای پر فشار را نرم و ملایم بکنند.
 • رفتاری محکم دارند. دنبال موفقیت و شناخت می گردند.
 • رقابت جو هستند و در بحرانها و گرفتاریها به هیجان می آیند.
 • تنها در صورتی مطابق مقررات رفتار می کنند که بتوانند به خواسته های خود برسند.
 • متقاعد کننده هستند و خودشان را به سرعت بالا می کشند.
 • اغلب چند پروژه را با هم انجام می دهند.
 • از مشاغل پر انرژی و پر استرس لذت می برند.

نقاط قوت كاری

 • توانایی سازگاری با شرایط جدید
 • توانایی مشاهده و حافظه قوی برای حفظ اطلاعات
 • لذت بردن از انجام پروژه های جدید
 • توانایی خوشایند کردن کار و محیط کاری
 • ریسک پذیری بالا
 • پذیرفتن تفاوتها و توانایی هم جهت شدن با دیگران

^   

نقاط ضعف كاری

 • عدم علاقه به جزئیات کارهای اداری
 • عدم علاقه به رویه ها و مقررات فراوان و محیط سازمان یافته
 • عدم توجه كافی به احساسات دیگران
 • نداشتن آینده نگری و توجه نكردن به فرصتهای موجود در آن
 • دشواری در بعضی از تصمیم گیری ها
 • عدم علاقه به كاركردن به تنهایی به خصوص برای زمانی طولانی
 • دشواری در تمام كردن كارها در وقت تعیین شده
 • عدم علاقه به هدف گذاری بلندمدت
 • عدم علاقه به تدارک و برنامه ریزی قبل از انجام کار

^   

رضایت شغلی

برای یک متقاعد کننده  رضایت شغلی یعنی:

بتواند با دیگران ملاقات و ارتباط داشته باشد، هر روز با موقعیتهای جدید روبرو شود و تفریح داشته باشد.

بتواند از قدرت مشاهده و ملاحظه خود برای به دست آوردن اطلاعات و حفظ آنها استفاده کند.

بتواند برای مسائل و مشکلات راه حل هایی پیدا کند.

محیط کار پویایی داشته باشد، پرماجرا و تفریحی باشد، کاری که در آن حوادث به سرعت اتفاق بیفتند و او بتواند درباره آنها تصمیم گیری کند.

بتواند به موقعیت های برنامه ریزی نشده واکنش نشان دهد، از روشهای غیر متعارف استفاده کرده و به راه حلهای مفید و منطقی برسد.

در شرایطی کار کند که در آن بیش از اندازه رویه و مقررات وجود نداشته باشد و با همکارانی شاداب و فعال سر و کار داشته باشد.

بتواند شخصا اقدام به سازمان دهی کرده و لزوما مطابق معیارها و استانداردهای دیگران رفتار نکند.

کار به صورت عملی و منطقی باشد و او بتواند از توانمندی های استدلالی و عقلی خود استفاده کند.

این امکان را داشته باشد که آزادانه با بحرانها روبرو شود.

با اشخاص و اشیای واقعی سر و کار داشته باشد نه با نقطه نظرها و نظریه های انتزاعی، به طوری که با تلاش هایش بتواند به نتایج ملموس برسد.

 

 

مشاغل مناسب

مشاغل گروه فروش و خدمات :

در بسیاری از متقاعد کننده ها کار در بخش خدمات مدنی و شهری جالب و عالی است، زیرا این قبیل کارها اغلب متنوع و پویاست و در ضمن فرصتی به دست می دهد تا شخص بتواند با دیگران در ارتباط باشد. بسیاری از این کارها به گونه ای است که اقدام سریع و به موقع در آنها ضرورت دارد. متقاعد کننده ها کارآگاهان و بازرسانی عالی هستند.

 • افسر پلیس
 • افسر ارتش
 • آتش نشان
 • بازرس
 • کارآگاه
 • مامور پلیس مخفی
 • ناخدای کشتی
 • خلبان هلیکوپتر
 • مهماندار هواپیما
 • مهندس پرواز
 • مدرس پرواز
 • دلال معاملات ملکی
 • فیزیولوژیست ورزشی
 • تکنسین اورژانس پزشکی
 • مأمور بیمه
 • فروشنده لوازم ورزشی

مشاغل گروه مالی :

دنیای امور مالی اغلب برای متقاعد کننده ها جالب توجه است، به خصوص در شرایطی که همه چیز به سرعت متحول می شود. متقاعد کننده ها عاشق هیجان هستند و به راحتی به استقبال خطر می روند. آنها از اینکه در بازار بورس و اوراق بهادار کار کنند، لذت می برند.

 • دلال و واسطه اوراق بهادار
 • بانکدار
 • سرمایه گذار
 • تحلیلگر مالی
 • کارگزار بیمه

مشاغل گروه سرگرمی و ورزشی :

حرفه های سرگرم کننده با روحیه متقاعد کننده ها که دوست دارند تفریح کنند و صحبتهای انتقادی کنند، همخوانی فراوان دارد. متقاعد کننده ها به اینجا و اکنون بهای فراوان می دهند. آنان کارهایی را دوست دارند که به آنها نشاط دهد و از اینکه با دیگران رابطه و سر و کار داشته باشند، لذت می برند.

 • گزارشگر ورزشی
 • راهنمای تورهای مسافرتی
 • مربی ورزشی
 • ورزشکار حرفه ای
 • رقصنده
 • مجری برنامه های تلویزیونی
 • موسیقیدان
 • بازیگر
 • تکنسین استودیو، صحنه و جلوه های ویژه

مشاغل گروه تجارت و صنایع دستی :

علاقه متقاعد کننده ها به این مشاغل به این جهت است که می توانند از ابزار در اختیار خود به طرزی کارآمد استفاده کنند. این اشخاص از اطلاعات فنی و مکانیکی خوبی برخوردارند. متقاعد کننده ها اگر بتوانند با دیگران سر و کار داشته باشند مایلند برای خود کارکنند. آنان از ماهیت پویای این مشاغل لذت می برند.

 • نجار
 • کشاورز
 • آشپز
 • عکاس
 • جنگلبان
 • برقکار
 • مهندس برق
 • مهندس مکانیک
 • نقشه بردار
 • مکانیک هواپیما
 • سازنده بازیهای کامپیوتری
 • متخصص شبکه
 • بازرس هوانوردی
 • معلم فنی و حرفه ای
 • تکنسین رادیولوژی
 • فیزیولوژیست ورزشی
 • مشاغل گروه تجارت و بازرگانی :
 • عمده فروش
 • خرده فروش
 • فروشنده اتومبیل
 • دلال ملک
 • مشاور مدیریت
 • مهندس ایمنی

 

 

 

 

 

اوقات فراغت

متقاعد کننده ها دوست دارند که در کانون صحنه قرار بگیرند و داستان تعریف کنند و لطیفه بگویند. آنها از چیزهای خوب زندگی لذت می برند و وقت زیادی را صرف معاشرتهای اجتماعی می کنند. دوست دارند ریسک کنند و کارهای مخاطره آمیز انجام دهند. از کوهنوردی، اسکی، شکار، پرش با چتر نجات، قایقرانی و موج سواری لذت می برند. روابط شخصی و صمیمانه برای آنان از اهمیت چندانی برخوردار نیست. آنها به رقابت، فعالیت و ماجرا بهای بیشتری می دهند.

 

پیشنهادات

اگر می خواهید در محل کار مورد احترام دیگران واقع شوید، به روشهای استاندارد انجام کارها توجه کنید.

برای اینکه پروژه های شما با قبولی بیشتری مواجه شوند، برنامه ریزی عملی کنید، به بداهه کاری صرف توجه نداشته باشید و سر هم بندی نکنید.

به کارهای ناخوشایند اما مهم توجه کافی مبذول دارید.

مراقب باشید که دیگران را با قاطعیت و رک گویی بیش اندازه خود ناراحت نکنید.

سعی کنید با توجه به دیگران سخاوت خود را نشان دهید.

"دوستت دارم" گفتن را فراموش نکنید. از دیگران تعریف و تحسین کنید.

آنقدر در پروژه های خود محو نشوید که دوستان و عزیزانتان را فراموش کنید.

به ارزشهای والاتر توجه داشته باشید.

به اینکه اعمال و رفتار شما، روی شما و دیگران چه تاثیری بر جای می گذارد، توجه کنید.

به خاطر داشته باشید که هیجان، شیفتگی و تنوع همیشه برای کسانی که ثبات، مداومت و قابلیت بیش بینی را ترجیح می دهند چیز جالبی نیست.

به تفاوتهای دیگران بها دهید و دیگران را در تصمیم گیری ها لحاظ کنید.

وقتی صرف کنید و ببنید کدامیک از تجارب شما ارزشمند، پاداش دهنده و رضایت بخش هستند.

به جنبه های قوت خود یعنی واقع بین بودن، عملگرا بودن، داشتن ابتکار، دوستانه بودن، هوش، فراست، شادابی، ماجراجویی توجه داشته باشید.

رمز موفقیت یك متقاعد کننده  اول فکر بعد عمل، توجه به احساسات دیگران و وفادار ماندن به تعهدات است.

ناظر

کارکردها : برونگرا - حسی - فکری - داوری کننده

عنوان : ناظر

توصیف : اهل تجارت و کسب و کار

دسته بندی : محافظین، امنیت طلب ها، سنت گرایان

 

صفات کلیدی

 • عملگرا
 • واقع بین
 • مصمم
 • قاطع
 • مسؤولیت پذیر
 • سختکوش
 • خوش قول
 • وقت شناس
 • منظم
 • ساخت یافته
 • اجتماعی
 • منطقی
 • سنتی
 • رهبر
 • وفادار
 • معقول
 • واقع بین
 • مطمئن
 • صریح
 • منتقد
 • هدفمند
 • نتیجه گرا
 • کارآمد
 • با کفایت
 • قابل اعتماد
 • فداکار
 • از خود گذشته
 • متعهد
 • پرحرف
 • هدایتگر
 • سخت گیر
 • ثابت قدم
 • جزئی نگر

 

 

ویژگیهای شخصیتی

ناظرها در انجام کارها عالی هستند. در اجرای نقشه ها و برنامه ها قدرتمند بوده و در سازماندهی امور با در نظر گرفتن كلیه جزئیات و در چارچوب قوانین متبحر هستند. به سرعت اقدام به پیاده سازی تصمیمات کرده و افراد و پروژه ها را برای انجام کارها سازماندهی می کنند.

ناظرها از اینکه مسؤولیتی داشته باشند و همه چیز را در کنترل خود داشته باشند لذت می برند. در گرفتن تصمیمات عینی خوب عمل می کنند و می دانند که چگونه کارها را انجام دهند. آنان درباره هر موضوعی عقیده ای دارند و همیشه از کلمه مناسب استفاده می کنند.

این اشخاص، رفتاری مسؤولانه دارند، هشیار و متعهدند و نسبت به تعهدات خود از پایبندی فراوان برخوردارند. آنها دوستدار ساختار هستند، جزئیات را به خاطر می سپرند و آنها را سازماندهی می کنند. این تیپ شخصیتی برای رسیدن به موقع به برنامه هایش تلاش می کند و کارهایش را با کارایی هر چه بیشتر انجام می دهد. به جزئیات روزمره توجه کرده و بر رسیدن به نتایج در کاراترین روش ممکن تمرکز دارند. آنان مجموعه ای روشن و واضح از استانداردهای منطقی دارند که با روش معین و سیستماتیک آنها را دنبال می کنند و از سایرین هم همین توقع را دارند.

ناظرها علاقه شدید به تصمیم گیری دارند و تصمیم گیرندگانی بزرگ و منطقی هستند. آنان اغلب اوقات تصمیمات خود را با توجه به تجربیات گذشته شان می گیرند. این اشخاص منطقی، عینی و تحلیلگر هستند و از قدرت استدلالی فراوانی بهره مند می باشند. در واقع بعید است آنها تحت تاثیر چیزی جز منطق قرار بگیرند. بسیار واقع بین و عملگرا بوده و به حقایق بها می دهند. به امور و مسائل حقیقی و عینی بیش از نظریه ها و نقطه نظرهای نظری بها می دهند. آنان برای چیزهایی که کاربرد عملی ندارند، بهایی قائل نیستند. آنها می دانند که پیرامونشان چه اتفاقاتی می افتد، بیشتر به اینجا و اکنون توجه دارند و در لحظه حال زندگی می كنند.

به این دلیل که این اشخاص با توجه به قوانین مشخص کار می کنند، ثابت قدم بوده و می توان روی آنها حساب کرد. آنها دوست دارند به سنتها بها دهند و به همین دلیل به نهادهای موجود، توجه شایسته دارند. هر چند در روابط خود ثابت قدمند، برای آنها زندگی احساسی و اجتماعی به اندازه سایر جنبه های زندگیشان مهم نیست و توجه زیادی به زندگی احساسی و اجتماعی خود ندارند. این اشخاص در داوری نسبت به دیگران راحت هستند و به راحتی از دیگران انتقاد می كنند. افرادی منظم بوده و از نظم و انضباط فراوانی برخوردارند. ناظرها اجتماعی، صریح و دوستانه هستند. شناختن آنها اغلب آسان است، زیرا آنچه را که می بینید، همان هستند.

 

نقاط ضعف شخصیتی

از آنجا که ناظرها کدهای اخلاقی محکمی را برای خود و دیگران قائل هستند، وقتی می خواهند معیارهای خود را به دیگران تحمیل کنند، دیکتاتور به نظر می رسند. اگر این اشخاص بکوشند که انعطاف بیشتری داشته باشند، از این روحیه نجات پیدا می کنند.

ناظرها تحلیلگرانی منطقی و غیرشخصی هستند و به این توجه ندارند که تصمیمات آنها چه تأثیراتی روی دیگران بر جای می گذارد. ممکن است این اشخاص سرد و بی توجه به نظر برسند و به همین دلیل ضرورت دارد که به احساسات دیگران بهای بیشتری بدهند.

چون این اشخاص طبیعتاً انتقادگر هستند، معمولاً به اقدامات مثبت اطرافیان خود توجهی ندارند. لذا لازم است این اشخاص به استعدادها و تلاشهای دیگران بهای بیشتری بدهند و بیشتر از آنها تعریف و قدرشناسی کنند.

گاه ناظرها به قدری در برنامه های خود فرو می روند که به حرفهای دیگران گوش نمی دهند و در این رهگذر چیزهای زیادی را از دست می دهند. آنها برای اینکه از این وضع رها شوند باید چند ثانیه قبل از حرف زدن، مکث کنند و به دیگران فرصت اظهار نظر دهند.

ناظرها اغلب شتاب زده نتیجه گیری می کنند و بدون اطلاعات کافی قضاوت می کنند و تصمیم می گیرند. آنها باید بیاموزند که از نتیجه گیری فوری خودداری نمایند و تصمیم گیری را به زمانی موکول کنند که اطلاعات کافی به دست آورده باشند.

ناظرها اگر به این موضوع توجه کنند که تنها سیاه و سفید نبینند بلکه به سایه های خاکستری هم توجه داشته باشند، در زندگی موفق ترند.

 

 

روابط با دیگران

 • دوست دارند به آنها مسؤولیت داده شود و نقش مشاور را بازی کنند.
 • آماده اند که از خود گذشتگی کنند تا پایبند تعهدات خود باقی بمانند.
 • بعد از اتمام کارشان می توانند بسیار تفریحی و سرگرم کننده باشند.
 • از به سر بردن اوقات خود با خانواده و دوستانشان لذت می برند.
 • ممکن است ساختار، نظم و اراده خود را بر همه تحمیل کنند. معتقدند که راهشان بهترین است.
 • صریح، صادق و رک هستند.
 • می توانند ناشکیبا باشند. ممکن است در شنیدن نظرات دیگران با دشواری روبرو باشند.
 • ممکن است در کار درک احساسات خود و دیگران با دشواری روبرو باشند.
 • ظاهر سختی دارند، اما درونشان لطیف و ملایم است و با کسانی که به آنها اعتماد کنند بسیار ملایم هستند.
 • دوست دارند برای افراد خانواده و برای سلامتی آنها، اوراق بهادر و بیمه تهیه کنند.
 • موفقیت و خوشبختی خود را با توجه به کارهایی که در دنیای واقعی انجام می دهند، می سنجند.

 

در محل کار

 • در سازمان دادن به روشها، سیاستها و فعالیتها عالی عمل می کنند.
 • از زمان و منابع به شکل موثر استفاده می کنند تا نتایج فوری و ملموس بگیرند.
 • برای حل مساله، رسیدن به نتیجه و پیشرفت آماده اند.
 • از دیگران انتظار دارند از خود صلاحیت نشان دهند.
 • به خوبی آنچه را که غیر منطقی است درک می کنند.
 • دوست دارند که ریسکهای حساب شده بکنند.
 • محیط باثبات و قابل پیش بینی را دوست دارند، اما محیطشان پر از انواع آدمها است.
 • در بهترین حالت، سختگیر و محکم، اما منصف اند.
 • می توانند سختگیر و متوقع باشند.
 • به کسانی که برابر آنها می ایستند احترام می گذارند، به شرط آن که آنها واقعیتها را بشناسند، از قوانین اطلاع داشته باشند و مایل باشند در برابر کارهایشان مسؤولیت بپذیرند.
 • معتاد به کار هستند و تلاش فراوان می کنند.
 • ممکن است برای رسیدن به خواسته های خود، دیگران را زیر پا بگذارند.

 

نقاط قوت كاری

 • تعهد کاری بالا
 • اخلاق کاری
 • داشتن چشم اندازهای واقع بینانه
 • توجه به نتایج
 • توجه به اهداف سازمان
 • دقت و توجه زیاد و تمایل به انجام درست کارها
 • تمایل به پیروی از رویه ها و مقررات
 • توجه زیاد به کارایی و کارآمدی و توان تشخیص فعالیتهای ناکارآمد
 • مهارتهای سازمانی
 • توانایی تصمیم گیری منطقی
 • توانایی کار در ساختارهای سنتی
 • مسؤولیت پذیری زیاد

 

نقاط ضعف كاری

 • مقاومت در برابر تغییر
 • توجه زیاد به نیازهای موجود و بی توجهی به نیازهای آتی
 • عدم تحمل فرآیندهای غیر كارا و وقت گیر
 • عدم تمایل به پذیرش نظرات جدید و نو
 • عدم تحمل افراد بی توجه به ساختارها، قوانین، رویه ها و جزئیات كار
 • تاكید بر رسیدن به اهداف و در نظر نگرفتن افراد
 • عدم توجه به تاثیرات تصمیمات خود بر دیگران
 • دشواری در شنیدن نظرات مخالف
 • عدم توانایی در دیدن همه احتمالات و امکانات

 

رضایت شغلی

برای یک ناظر رضایت شغلی یعنی:

بتواند به شکلی منظم و سازمان یافته کار کند و از اوقاتش به شکلی کارا برای رسیدن به یک نتیجه منطقی استفاده نماید.

این امکان را داشته باشد که از مهارتهایش و از قدرت فکری و استدلالی خود استفاده کند.

دستاوردهای کار به شکلی منطقی قابل اندازه گیری باشد.

کار در محیطی دوستانه انجام شود و همکارانی سختکوش و با وجدان داشته باشد.

کار ماهیتی واقع بینانه، ملموس و کاربردهای عملی داشته باشد و نتایج شخصی بر جای بگذارد.

بتوان از کار انتظارات روشن داشت.

بتواند مولد و کارا باشد و اقدامات لازم را سازماندهی کند. از رویه ها و اصول شخصی پیروی کرده، ضرب الاجل های مشخص داشته باشد و بتواند به موقع و در زمان تعیین شده کارش را انجام دهد.

در محیط و شرایطی قابل پیش بینی کار کند.

کار را با دیگران انجام دهد و بتواند بر دیگرانی که با آنها کار می کند، مسلط باشد.

امکان تصمیم گیری داشته باشد و بتواند مسؤولیت های فراوان برعهده گیرد و کنترل کار را در اختیار داشته باشد. امکان ارزیابی نقطه نظرها، توصیه ها و تجربیاتش وجود داشته باشد.

 

مشاغل مناسب

مشاغل گروه فروش و خدمات :

این مشاغل به ناظرها امکان می دهد تا در دنیای حقیقی کار کنند و کارهای ملموس و واقع بینانه انجام دهند. اغلب این مشاغل از نوعی هستند که شخص باید مطابق رویه و مقررات موجود در آن کار فعالیت کند. ناظرها از اینکه مدیر و در موضع قدرت و سرپرستی باشند لذت می برند. آنها دستور دادن را دوست دارند. فروش و اقدامات مشابه، این امکان را فراهم می سازد که این تیپ شخصیتی بلافاصله حاصل فعالیت خود را ببیند.

 • کارشناس و کارگزار بیمه
 • مأمور بیمه
 • فروشنده
 • آشپز
 • معلم
 • افسر ارتش
 • پلیس
 • نگهبان
 • ناخدای کشتی
 • خلبان هواپیما
 • مهندس پرواز
 • بازرس
 • مدیر هتل

مشاغل گروه تکنولوژی و فنی :

این مشاغل به توانمندی های فنی و مکانیکی ناظرها نیازمند هستند و به این تیپ شخصیتی امکان می دهد نسبت به جمع آوری، سازمان دهی و تحلیل اطلاعات اقدام نمایند. هر یک از این مشاغل، نیازمند سبک کاری سازمان یافته هستند که ناظرها از آن بهره کافی دارند.

 • مهندس
 • تحلیلگر نرم افزار
 • مسؤول شبکه
 • حسابرس
 • حسابدار

مشاغل گروه مدیریتی :

رشته های مدیریتی اغلب مناسب ناظرها می باشند، زیرا این تیپ شخصیتی دوست دارد که در شرایط اقتدار و اختیار باشد. این افراد مدیران خوبی هستند، زیرا از دستور دادن لذت می برند. تصمیم گیری و نظارت بر کار دیگران از جمله علایق آنها می باشد.

 • مدیر ارشد
 • مدیر پروژه
 • سرپرست کارخانه
 • مدیر بانک اطلاعاتی
 • مدیر شبکه های کامپیوتری
 • رئیس پلیس
 • رئیس بانک
 • مشاور مدیریت
 • مدیر خرید و تدارکات
 • مدیر تولید

مشاغل گروه حرفه ای :

ناظرها دوست دارند در رشته های حرفه ای در واحدهای سازمان یافته و سنتی و در سمتهای ریاست و مدیریت کار کنند. دندانپزشک ها و پزشکها از اینکه با چیزهای ملموس سر و کار دارند از این حرفه ها استقبال می کنند. ناظرها در این مشاغل می توانند از استدلال قیاسی خود نتیجه بگیرند و به علت و معلولها پی ببرند.

 • پزشک
 • دندانپزشک
 • داروساز
 • واسطه اوراق بهادار
 • قاضی
 • وکیل و حقوقدان
 • مهندس برق
 • مهندس مکانیک
 • مهندس مواد
 • مدرس دروس فنی و حرفه ای
 • مدیر مدرسه

اوقات فراغت

ناظرها دوست دارند اوقات فراغت خود را به شکل مولد و سازنده بگذارنند. فعالیت هایی که کار را با برنامه های اجتماعی ترکیب می کنند، مانند گلف بازی کردن با همکاران تجاری و اداری برای آنها بسیار جالب توجه است. بسیاری از ناظرها مسؤول سازمانهای خدمات اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه و خیریه هستند. آنها با خوشحالی زمان خود را صرف کارهایی می کنند که آن را باور دارند و در ضمن از تفریح با دوستان و افراد خانواده و از لطیفه گفتن با آنان لذت می برند.

 

پیشنهادات

به نقطه نظر دیگران گوش فرا دهید.

راه حلهای برنده - برنده پیدا کنید.

تلاشهای دیگران را تایید کنید و به آنها ارزش بدهید.

به کارهایی که به درستی انجام می شوند، مهر تایید بزنید. تنها به چیزهایی که باید اصلاح شوند اشاره کنید.

با کسانی معاشرت کنید که به روش مستقیم و صریح شما احترام بگذارند و از شما مرعوب نشوند.

محدودیتهای واقع بینانه برای خود و دیگران در نظر بگیرید. بیاموزید که به قدر کافی خوب است یعنی چه.

از دیگران به همان اندازه که خودتان کار می کنید، کار بکشید.

به دیگران نگویید چه باید بکنند و چه نباید بکنند. فرض را بر این نگذارید که شما می دانید بهترین کار کدام است.

به دل و هراسهایتان توجه کنید. تنها به خشمتان توجه ننمایید.

راههایی بجویید که خلق و خوی خود را کنترل کنید و اگر می خواهید از روی ناشکیبایی حرفی بزنید، متوجه حرف زدنتان باشید. از اتاق بیرون بروید و هرگاه عصبانیتتان فروکش کرد، بازگردید.

از کنترل کردن دست بردارید و آرام بگیرید. به مرخصی بروید و کارهایتان را در منزل به حال خود رها کنید.

به نقاط قوت خود یعنی واقع بینی، توجه به جنبه های علمی، عینی بودن، منطقی بودن، راستی، احساس مسؤولیت، قابل اتکا بودن، ناسازگاری، مداومت و توانایی سازمانی توجه داشته باشید.

رمز موفقیت یك ناظر آرام بودن، توجه به دیگران و منعطف بودن است.

صفحه1 از3

درباره فرزانگان

مجتمــــــع آموزشـــــی فرزانـــگان در سال 1373 توسط خانم اقـــدس الســـادات حــــــــاج صدر تاسیس شـد. از همان سال های اول، کیفیت هدف اصلی مجموعه بود و به ســرعت پله های ترقی را طی و رتبه های برتر منطقه را از آن خود کردو امروز برند فرزانگان در منطقه مساوی با کیفیت، تلاش و اعتقاد است و این اصولی است که هنوز و پس از سال ها به آن ها همچنان وفادار و معتقد است.

تماس با فرزانگان

شهریار - شهرک اندیشه - فاز یک - بلوار شهید دنیامالی - شقایق دوم - پلاک 23

 
 info[at]mafa20.ir7001-4 6550 021
3355 6552 021
Copyright © تمام حقوق مادی و معنوی این سایت نزد آموزشگاه فرزانگان محفوظ است.